תיעוד מאגרי הנתונים באתר הניווט בתנ"ך

קוד: תיעוד מאגרי הנתונים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

תמיד כשאני מגיע לאתר שיש בו הרבה טבלאות ואינדקסים, אני אומר לעצמי "חבל שהם לא נותנים להוריד את הקבצים של מאגרי הנתונים שלהם - הייתי יכול לעשות חיפושים הרבה יותר משוכללים ממה שהם נותנים לעשות באתר".

אז האתר של נח"ת הוא לא כמו כולם: באתר הזה אפשר להוריד את כל מאגרי הנתונים ולהשתמש בהם באופן חופשי, על-פי תנאי רשיון לשימוש חופשי בקבצים .

הקבצים ששמם מסתיים בסיומת.mdb הם מאגרי-נתונים של תוכנת גישה ה'תש"ס (Microsoft Access 2000), שהיא חלק מחבילת משרד ה'תש"ס (Microsoft Office 2000). כדי לפתוח את הקבצים ולהשתמש בהם, צריך להתקין את התוכנה.

יש גם קבצי טקסט-מופרד-בטאבים, שאותם ניתן לערוך בכל עורך-טקסט (בתנאי שהוא מסוגל לעבוד עם קבצים גדולים מ-64 ק"ב), או בעזרת תוכנת "הצטיינות" (Microsoft Excel).

 

הערה: התיעוד חלקי בלבד. זה יותר טוב מכלום (אני מקווה). תיעוד מלא ייכתב כש... יהיה זמן.

1. פרטים וקשרים

הנתונים באתר זה נחלקים לשני סוגים: פרטים (prtim) ו- קשרים (qjrim). פרטים הם עצמים העומדות בפני עצמם, וקשרים מקשרים בין שני פרטים.

דוגמאות לפרטים:

תכונות של פרטים יכולות להיות חלק מהתכונות הבאות (לא לכל פרט יש את כולן):

קשרים מציינים יחס של הכלה בין שני פרטים. לכל קשר יש כיוון: הפרט המוכל נקרא ה"בן" (bn), והפרט המכיל נקרא ה"אב" (av). כל פרט יכול להיות קשור במספר בלתי-מוגבל של קשרים, הן כאב והן כבן.

דוגמאות לקשרים:

תכונות של קשרים יכולות להיות:

שיטת "הפרטים והקשרים" מאפשרת לבצע שני סוגים של פעולות באופן אוטומטי:

באתרים אחרים (למשל "המדריך הפתוח" -- http://dmoz.org ), לכל בן יש רק אב אחד: כל פרט צריך להיות שייך לנושא אחד בלבד. כלומר, המידע מיוצג במבנה של עץ.

בשיטת "הפרטים והקשרים" אין מגבלה על מספר האבות ועל מספר הבנים: כל פרט יכול להשתייך לכמה נושאים שונים. כלומר, המידע מיוצג במבנה של גרף כללי (ליתר דיוק: גרף מכוון חסר מעגלים - "דאג"). שיטה זו, לדעתי, מתאימה יותר לצורת המחשבה האנושית.

 

דוגמאות למאגרי-נתונים ניתן למצוא ברשימת מאגרי הנתונים התנ"כיים .

 

2. הוספת מאמר חדש למאגרי הנתונים

כדי להוסיף מאמר חדש למאגרי הנתונים, מספיק לפתוח את המאגר הראשי - tnk1.mdb. במאגר זה יש קישורים לטבלאות הרלבנטיות בשאר המאגרים.

השלב הראשון הוא להוסיף את המאמר לטבלה הראשית hkl.

לאחר מכן יש לקשר אותו לאוסף אחד או יותר. בתוכנת access 2000, ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על סימן ה+ שליד שורת המאמר.

תוך כדי הוספת קשרים בין המאמר חדש לבין האוספים הקיימים, אנחנו עשויים להגיע למסקנה שהאוספים הקיימים גדולים מדי, ויש לפצל אותם לאוספים קטנים וספציפיים יותר. ניתן לעשות זאת ע"י כניסה לטבלה qjrim ושינוי השורות הרלבנטיות.

זוהי, בעיני, אחת הפעולות המעניינות בניהול האתר. באמצעות הסיווג והפיצול של נושאים לתת-נושאים, זוכים לרמה חדשה וגבוהה יותר של הבנה - דבר שקשה להשיג בלימוד רגיל.

לאחר מכן, יש לעבור לדף השאילתות; יש שם כמה שאילתות שמאפשרות להוסיף קשרים:

אומנות הקישור

קישור של מאמר חדש לאוספים או למושגים קיימים הוא לא תהליך טכני בלבד, אלא תהליך שדורש הרבה מחשבה והבנה. לפני שמוסיפים קישור חדש, צריך לעיין באוסף כפי שהוא עכשיו, לקרוא את המאמרים שיש בו, ולראות האם המאמר החדש משתלב יפה באוסף זה.

כמו כן, יש לקבוע את "סדר הבן" (המספר הסידורי של המאמר שאנחנו מוסיפים, ביחס לשאר המאמרים שמקושרים לאותו אוסף) כך שייווצר רצף הגיוני של מאמרים באוסף, כך שמי שנכנס לדף של האוסף - יוכל לקרוא את המאמרים לפי הסדר ולקבל תמונה הגיונית של המושג המתאים.

קשה להסביר את זה בכתב - צריך להתנסות כדי להרגיש: האומנות של יצירת הקישורים היא ממש סוג חדש של לימוד תנ"ך.

 

3. יצירה או עדכון של אוספים ושל סרגלי ניווט

לאחר שמבצעים שינויים במאגרי הנתונים, אפשר לעדכן את האוספים וסרגלי-הניווט שהשתנו.

לשם כך יש לפתוח את מאגר היצירה - ycira.mdb. מאגר זה לא מכיל שום טבלאות, אלא רק מודולים של פונקציות ב Visual Basic, שמאפשרות ליצור באופן אוטומטי את אוספי-המאמרים ואת סרגלי-הניווט.

יש לעבור לטבלת המודולים, ולהריץ את המודול הרצוי, למשל "עדכון מאמרים בתנ"ך".

ניתן גם להריץ ישירות מסביבת Visual Basic: יש לפתוח את סביבת Visual Basic ע"י לחיצה על Alt-F11. המודול הראשי הוא Cor, שם נמצאות כל פונקציות העדכון הראשיות.

תגובות