'אליהו' - רחל

קוד: 'אליהו' - רחל בתנ"ך

סוג: שיר

מאת:

אל: האתר

אליהו/ רחל

כעלית הקיר של אליהו
חדרי במרום הגג. ולעיתים
אני הוגה בו, בישיש הפלאי,
המחיה מתים.

ויתמודד עד שבע על הילד,
קול תפילה קורע והולך,
וישב אל האם המקוננת:
"ראי, חי בנך".

מתי שלי! הוא לא יבוא כקדם,
לא ישתרע עליכם ופיו- לא יקוד,
קרים אתם, וקול וקשב אין,
ולא תקומו עוד.


תגובות