דבר = הנהגה

קוד: דבר = הנהגה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

בשיר השירים נאמר:
"..פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו
בקשתיהו ולא מצאתיהו, קראתיו ולא ענני "
(פרק ה’ פסוק ו’)
מה פירוש "נפשי יצאה בדברו"? בדיבור של מי? של מה? של מו?
מסתבר שמקור המלה, הוא לא דיבור, אלא דבר
מלשון מדביר = רודף
כך שנפשי יצאה בדברו = יצאה בעקבותיו / אחריו

בקשר לכך אי אפשר מבחינתי להתעלם מהכוכב המפורסם "אל דברן" (אחד העיניים של מזל שור)
הוא נקרא כך בגלל שהוא הולך אחרי הפליאדות (כימה, סוכות, תרנגולת) וכאילו מנחה אותן

הכוכב הזה מוזכר בתנ"ך
"התקשר מעדנות כימה, או משכות כסיל תפתח:
התציא מזרות בעתו; ועיש, על-בניה תנחם"
(איוב לח' לא')
כימה = פליאדות = עיש על בניה (תרגום: וזגתא על אפרחהא) = תרנגולת ואפרוחיה
תנחם (תרגום: ת דבר נון) = להנחות / לדבר = (כוכב) אל דברן!

דרך אגב, באיזה אתר קראתי שהיום מכנים את אלדברן = אבן עזרא (ראב"ע)!
הידעתם שיש הרים בירח שנקראים על שם: אבן עזרא (ראב"ע), הרלב"ג ועוד..

דרך הפירוש שהבאתי ניתן להבין גם את משמעות
" כעדר בתוך הדברו" = מקום מכלאו / איסופו של העדר

" אסף אאסף יעקב כלך, קבץ אקבץ שארית ישראל, יחד אשימנו כצאן בצרה; כעדר בתוך הדברו, תהימנה מאדם "
(מיכה ב' יב')

תוספת / אראל

בדברי חז"ל נאמר "דַבָּר אחד לדור ולא שני דַבָּרִים לדור", ושם המשמעות היא - מנהיג, מנהל.
"מדבר" הוא המקום שאליו מנהיגים ומנהלים את הצאן (כמו שנאמר על משה - "וינהג את הצאן אחר המדבר").
לפי זה:
* נפשי יצאה בדברו = נפשי יצאה בהנהגתו, כלומר אחריו.
* כעדר בתוך הדברו = בתוך המקום שאליו מנהיגים ומנהלים אותו.
גם בתרגום הארמי, המילה "וינהג" מתורגמת "ודבר" (ראיתי במתאימון של שבי"ל).


תגובות