גמדים = בני כפתור

קוד: גמדים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

נשלח ב17:27:25  24.06.2004, בתגובה ל: גמד

"בני ארוד וחילך על-חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על-חומותיך סביב המה כללו יפיך" (יחזקאל כז יא)

יונתן מתרגם: גמדים = קפוטקאי (היום קפדוקיה בתורכיה)

קפוטקאי זה התרגום של כפתורים (בני מצרים)

במגילה חיצונית לבראשית (ממגילות קומראן) במקום כפתר כתוב כפתך וזה מאד דומה לקפטוקיא

אולי בעבר גרו בקפדוקיה ננסים = גמדים, עד היום האזור נקרא "ארובות הפיות" (פיה = גמדה).  

אולי פיה מלשון פים: "והיתה הפצירה פים למחרשות ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן" (שמואל א יג כא)

פים = מדה / משקל מקביל לגומד (מדת אורך).

"ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות גמד ארכה ויחגר אותה מתחת למדיו על ירך ימינו" (שופטים ג טז)

כפתור זה השם של הפרח, לפני שהוא נפתח (כפתור ופרח במנורה..)

אפשר להבין את המלה כפתור משורש כפת = כפות = סגור = נעול

כך שאולי מבחינת הקדמונים אנשים נמוכים נחשבו כאילו הם לא נפתחו / פרחו / גדלו.

בעוד שבני העם כפתורים היו גמדים,

נראה שאחיהם כסלוחים, מהם יצאו פלשתים, היו דווקא ענקים

נאמר על גלית הפלשתי "גלית שמו" כשמו כן הוא (גול = גדול, למשל תר(נ)גול= תור (צפור / עוף) גדול)

"ויצא איש-הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת: וכובע נחשת על-ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל השריון חמשת-אלפים שקלים נחשת: ומצחת נחשת על-רגליו וכידון נחשת בין כתפיו: (וחץ) ועץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש-מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו": (שמואל א יז ד)

יש לראות במאמר הנ"ל מין מדרש שכזה..

אזור קפדוקיה היה ידוע בתנ"ך ובעולם העתיק כמוצא הסוסים

"ומוצא הסוסים אשׁר לשׁלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך יקחו מקוה במחיר" (מלכים א י כח)

קוה היתה ליד קפדוקיה (בקיליקיה ביחד עם חילך)

"בני ארוד וחילך על-חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו.." (יחזאל כז יא)

חילך מזוהה עם קיליקיה, וגמדים כאמור לפי יונתן היו תושבי קפטוקיא (קפדוקיה) (כפתורים בני מצרים)

אמר רבי אבא בר כהנא: פתרוסים ו כסלוחים היו מעמידין הוטליסון

היו אלו מגנבין נשותיהן של אלו ואלו מגנבין נשותיהן של אלו.
מה יצא מהן?
  פלשתים גבורים כפתורים ננסים {= גמדים}(מדרש רבא בראשית)

תגובות