אביר = שם פיוטי לבקר, וגם לרועה

קוד: אביר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

אביר זה שם פיוטי לבקר:


אבל גם כינוי לרועה (מנהיג / מנהל / שומר),

וגם כינוי לה', שכן ה' הוא הרועה של עם ישראל:

בפסוק הזה אפשר לראות ש אביר מקביל ל רועה (הכוונה לה') 

(ויעקב מקביל לישראל, הכוונה לעם ישראל / יעקב), (אבן ישראל = בני ישראל) 

דואג האדמי היה אחראי על כל רועי המלך שאול, על כן כונה אביר הרועים:

עוד דוגמאות לאביר = רועה:

רשב"ם (על בראשית מט כד) "..וגם הרועים קרואים אבירים, על שהבקר והשוורים קרואים אבירים "

 

כמו כן אביר עניינו גם סוס (או מנהיג עדר הסוסים)

שופטים ה22: "אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו "
ירמיהו ח16: "מדן נשמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשה כל הארץ
                 ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה"
ירמיהו מז3: "מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים"

 

אביר הרועים

אראל: אם "אביר"="רועה", "אביר הרועים" = "רועה הרועים" - מושג לא ברור. יותר הגיוני ש"אביר"="מנהיג חזק" באופן כללי, לא דווקא רועה: "אביר" בעדר הוא האיל החזק ביותר שהוא המנהיג של העדר; "אביר" בחברה אנושית הוא האדם החזק ביותר שהוא גם המנהיג; ו"אביר יעקב" הוא ה', שהוא חזק והוא גם מנהיג את בני יעקב.

אביתר: אביר (רועה) פירושו מנהיג, כמו הרועה שמנהיג את העדר
אביר הרעים = מנהיג הרעים, ראש הרעים
זה פשוט שם פיוטי, יש הרבה דוגמאות במקרא של חזרה לשונית כדי להעצים את הביטוי


 

תגובות