תגובה ל: בני אפרים ומנשה הקדומים

מאת: חנן גרינברג

אל:

תגובה ל: בני אפרים ומנשה הקדומים שנכתבה ב16:51:14  11.11.2004


לא ברורה לי הבקשה לא "לגלוש" לארכיאולוגיה. האם ישנה "סכנה" שהממצאים הארכיאולוגיים לא יתאימו או יפריכו את הכתוב במקרא? ומה באשר לממצאים המוכיחים
את אמיתות המסופר במקרא? אגב, כמה וכמה ארכיאולוגים, חוקרים והיסטוריונים של העת העתיקה, אכן סבורים, שיהושע פנה בכיבושיו צפונה, כדי לחבור אל בני שבטו, אפרים, שישבו שם עוד מן הימים שיעקב ובניו גרו בארץ כנען.

תגובות