המשמעות של כל אחד מספרי התורה

קוד: המשמעות של כל אחד מספרי התורה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: נתנאל (viva @ 012.net.il)

אל:

כל התורה היא תכנים. שמותיו של ה'. דרכיו. אבל למה חלק מגיע ע"י סיפורים וחלק ע"י מצוות (למרות שגם בציווים יש מאפינים סיפוריים ושיריים)? למה חלק זה ע"י האבות וחלק ע"י העם עצמו?

אז אולי אפשר להסביר בשתי דרכים:

  1. סיפור נותן רעיון כללי. צווי מוריד אותך לפרטים. בסיפורים מתאים להעביר שורשים. דברים פחות מוגדרים. ובציווים דברים יותר מדויקים או פרטיים.
  2. סיפור מחבר אותך לדמות שחשוב שאליה יתקשר הערך הזה (זה מסביר גם את כל הענין של צווי ה` כי המוסר הוא מה` רוצים שתקשר את המוסר לה` כי באמת הוא ממנו).
אז:
אבל הרעיון הוא שבעצם הכל רעיונות וענינים כללים אלא שצריכים להתבטא דוקא בצורה הזו. בגלל הסיבות שלעיל.

צריך להרחיב את זה בעוד הרבה. אבל זה הלוז בינתיים.

תגובות