תגובה על: המושכלות והמפורסמות

מאת: מנחם ורטהיים

אל:

נכתב ב: 16:17:16  24.10.2007, כתוספת/תגובה ל: המושכלות והמפורסמות

למרות שאפשר למצוא במאמר חידוד יצירתי מענין, חסרה בו מידה רצינית של דעת כיוון שלא מוזכר בשום מקום בסיפור חווה ואדם קיומו של תפוח... והמעיין יחכים

תגובות