איך ייתכן שאחד מבני ישראל המשועבדים במצרים לקח לאישה את בתיה בת פרעה?

קוד: איך ייתכן שאחד מבני ישראל המשועבדים במצרים לקח לאישה את בתיה בת פרעה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: רמי ניר

אל:

נעדרת מרשימת הנשים "בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה" אשתו של "מֶרֶד" ממשפחת כלב בן-יפונה...
(דבה"י א' ד' 17-15)

"וְאֵלֶּה בְּנֵי בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה אֲשֶׁר לָקַח מָרֶד"...
(דבה"י א' ד' 18)

התיעוד מתייחס לרשימת היוצאים ממצרים...
כלומר, "בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה" אשתו של "מֶרֶד" יצאה עם מסע בני-ישראל ממצרים...

עצם נוכחותה של בת-פרעה במסע זה מחייבת הסבר לוגי לגבי משמעות המושג "עבדים" שהיו בני-ישראל במציאות של אותם ימים...

אפשר גם להוסיף לדיון כזה את דמותו של קורח שיצא עם כל רכושו העצום ממצרים - למסע - ואף יזם מרד במשה...תגובות