אור כשדים = אורפה

קוד: אור כשדים= בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

בראשית יא31: "ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו

                    ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם"

יש שתי שיטות זיהוי לאור כשדים

אחת מזהה אותה בעיר אור בדרום בבל (לפי החוקרים)

והשניה מזהה אותה עם אורפה בתורכיה ליד חרן (לפי מסורת תושבי המקום)

לדעתי אור כשדים היא אורפה

אור פירושו עיר, אור כשדים = עיר כשדים (ירושלים – אורשלים – עיר שלם)

מה שמה של עיר כשדים? ארפ -כשד = אורפה

בראשית י22: "בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם"

אמנם באופן כלל 'כשדים' ו'שנער' מזוהים עם בבל

אבל בכל זאת הזיהוי עם אורפה נראה לי יותר נכון

כשד עניינו נצח (אכדית)   (כשדים = כלדיים = חלד = נצח)

הכלדיים היו ידועים בחכמת המזלות

והנה באזור חרן הייתה הכת הנודעת צאביים שנודעו כעובדי כוכבים ומזלות

(אבותיו של האסטרונום הנודע אל בתאני (אלבטגניוס) אחד מגדולי תוכני האיסלם נמנו על הצאביים)

בראשית יד1:    "ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלסר, כדרלעמר מלך עילם, ותדעל מלך גוים "

אמרפל הוא נמרוד (אנטיוכוס) מלך שנער (קומגני)

אריוך (אור כשדים / אורפה?) מלך אלסר (קפטוקיה) (אזור חרן ואורפה)

ראו עוד פה: נמרוד / אלסר

http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/dmut_dmut_42_0.html

http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/dmut_dmut_328_0.html

 

תגובות