יהוכל בן שלמיהו בן נובי

קוד: יהוכל בן שלמיהו בן נובי בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אביתר כהן

אל:

 לאחרונה נמצאה חתימה (לא חותמת!)  ב"עיר דוד" בשם "יהוכל בן שלמיהו בן נובי"

 הוא מוזכר כמה פעמים במקרא:

 ירמיה לז ב-ג : ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל-דברי ה' אשר דבר ביד ירמיהו הנביא:

                           וישלח    המלך    צדקיהו   את- יהוכל   בן-שלמיה   ואת-צפניהו   בן-מעשיה   הכהן

                          אל-ירמיהו הנביא לאמר התפלל-נא בעדנו אל-ה' אלהינו:

 ירמיה לח א : וישמע   שפטיה   בן-מתן    וגדליהו בן-פשחור   ויוכל בן-שלמיהו  

                          ופשחור בן-מלכיה את-הדברים אשר ירמיהו מדבר אל-כל-העם לאמר:

 אביו של שלמיהו נקרא במקרא פעם כושי,פעם "עבדאל", ולפי החותמת נובי

 ירמיה לו יד : וישלחו כל-השרים אל-ברוך את- יהודי בן-נתניהו בן-שלמיהו בן-כושי

                     לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך   ויקח ברוך בן-נריהו את-המגלה בידו ויבא אליהם:                      

 ירמיה לו כה-כו : וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שרף את-המגלה ולא שמע אליהם:

                         ויצוה המלך את-ירחמאל בן-המלך   ואת-שריהו בן-עזריאל ואת- שלמיהו בן-עבדאל                            

                        לקחת את-ברוך הספר   ואת ירמיהו הנביא ויסתרם ה':

 כל השמות עניינם אחד

 עבדאל = עבראל = ערבאל = ערב = חושך = שחור

 כושי = שחור

 נובי = שחור

 אני אכתוב על הקשר בין המילים מאמר בנפרד (בהזדמנות..)

 בינתיים רק אזכיר ששם הארץ סוד אן (באפריקה) מלשון סוד = שחור (וגם דרום)

 והיא נקראה בעבר נוביה ולפני כן כוש..!

---  

(בעניין עבדאל מדובר בחילוף רגיל של ר / ד, ושיכול אותיות   עבר / ערב)

תגובות