הודעה חשובה על: הודעה חשובה על: בן פורת יוסף

מאת: daian

אל: daian1 @ 013.net

נכתב ב: 14:01:51  22.02.2007, כתוספת/תגובה ל: הודעה חשובה על: בן פורת יוסף

לאראל סגל
מר אביתר כהן הוא עכן בן-כרמי כי גנב ממני דברי דעת והם אכן הוסרו ממאמרי ונכתבו ונערכו מחדש על ידי אביתר "כהן הגזל" שמעל בחרם של כהן הצדק
והנה כך גזל אביתר וכתב בשמו את הדברים שלי
אך קודם אראה לכם את המאמר שלי לאחר שנגרע ממנו

משפחה = דור רביעי לאחור; בית = דור שלישי לאחור
קוד: משפחה = דור רביעי לאחור; בית = דור שלישי לאחור בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: משה דין (daian1 @ 013.net)

אל:

מאת: משה דין (daian1 @ 013.net)
* בחר סגנון... *הדפסה לספרהדפסה חסכונית * בחר תוכן... *

שם המשפחה הנהוג כיום בדורנו הוא אינו נכון כי
שם המשפחה על פי התורה הוא שם הדור הרביעי לאחור
ושם הבית על פי התורה הוא שם הדור השלשי לאחור
"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי"
האיש מבית לוי הוא עמרם בן קהת בן לוי
ובספר איוב כתוב:"אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם"
הבוזי=מבית בוזי אשר הוא הדור השלשי לאחור
לאמור כי רם הדור הרביעי לאחור הוא שם המשפחה
וגם כלב בן יפונה הקנזי [לאמור מבית קנז]
וזה שכתוב זבדי זה כבר אומר מבית זבדי [לבתים] ולכן אין זו טעות סופרים
http://moreletora.com/
דרך קישור זה ראו את "הכחדת חזל"


וגם כתבתי ופרשתי באריכות על כל משפחת זרח כאשר גנב ממני אביתר כהן הגזל הוא עכן בן כרמי [תשימו לב כי חסר למאמר שלי לפי המשפט האחרון שכתוב במאמר על זבדי]
וכי כתבתי בהודעה המקורית כי רבני חזל רשעים ושוגים
אך מי שערך את ההודעה זה היה רע בעיניו כי מצדיק רשע ומרשיע צדיק גם שניהם תועבת יהוה
והנה זה המאמר שאביתר כהן הגזל גנב ממני:

יתר שאת ויתר עז
קוד: יתר שאת ויתר עז בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

מאת: אביתר כהן (evycohen@walla.com)
* בחר סגנון... *הדפסה לספרהדפסה חסכונית


שבט (מטה) -> משפחה (ענף) -> בית -> גבר
יהושע ז 18-14 : ונקרבתם בבקר לשבטיכם
והיה השבט אשר ילכדנו ה' יקרב למשפחות
והמשפחה אשר ילכדנה ה' תקרב לבתים
והבית אשר ילכדנו ה' יקרב לגברים .
והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת כל אשר לו
כי עבר את ברית ה' וכי עשה נבלה בישראל.
וישכם יהושע בבקר
ויקרב את ישראל לשבטיו וילכד שבט יהודה.
ויקרב את משפחת יהודה וילכד את משפחת הזרחי
ויקרב את משפחת הזרחי לגברים וילכד זבדי. { = כנראה טעות סופרים , צריך להיות לבתים }
ויקרב את ביתו לגברים וילכד עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למטה יהודה.תגובות