מרס (מאדים) ומרשה

קוד: מרס (מאדים) ומרשה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביתר כהן

אל:

בהמשך למאמרו של פרופ' מאיר דנינו   בעניין ההקבלה בין כוכב מאדים למרס / חרבונא

(ראו מגילת אסתרונומיה:    http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/ktuv_mgilot_mmukn_1_1.html  )

מרס הוא שמו הלטיני של כוכב הלכת האדום מאדים (ביוונית: ארס)

מסתבר שכנראה יש קשר בין השם מרס למרשה

העיר מרשה / מראשה הייתה באזור בית גוברין ולמעשה זהה איתה (למרות שהן לא בדיוק באותו מקום)

(כך למשל כותב בנימין מטולידה: "..ומשם חמש פרסאות לבית גברין היא מרשה")

האזור הזה כולל אזור חברון ודורא (אדורה) ודרומה נחשבו לאדום העליונה (יוסיפוס)

בית גוברין נקראה Eleutheropolis (אליותרופוליס / אלאותרופוליס / אלווטרופוליס / אליוטרופוליס / אלבתרופוליס)

המשמעות של המילה הזאת היא עיר החירות

ובניגוד לתיאוריה הרווחת שהיא נקראה כך בגלל החופש שהיא קיבלה

נראה שיש קשר לעם החורי (אדום / עשו / שעיר)

חור עניינו מלבד חופש גם אדום, ולדעתי גם שמו של הכוכב האדום מאדים (מרס)

גם לפי המסורת הייתה איזושהי זהות בין המקומות הללו

בראשית לג14: "יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי

                       לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה "

ילקוט שמעוני פרשת וישלח::.. עד אבוא אל אדוני שעירה זה בית גוברין,

בראשית יד6: "ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר"

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה מא:

ואת החרי אליותריפוליס, למה קורא אותה אליותריפוליס שבררו אותה ויצאת להם לחירות בדור הפלגה.

בראשית רבה (וילנא) פרשה מב: ואת החורי זו מטרפולין {ט"ס} ולמה הוא קורא אותו חורי שבררו אותה ויצאת להם לחירות בדור הפלגה

תגובות