ארבע אבי הענק עפרון וחברון

קוד: ארבע אבי הענק עפרון וחברון בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אביתר כהן

אל:

יהושע טו13: "ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי ה' ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון "

דברים א28: "אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר

                   עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם"

תרגום יונתן:                                                            ...ואף בני עפרון גברא

משה זיידל – חקרי לשון – מציין שנראה שלפי תרגום יונתן עפרון הוא ארבע

בראשית כג8: "וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר"

ומסתבר שעפר מקביל לארבע

במדבר כג10: "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו"

התרגום השומרוני מתרגם "ואנכי עפר ואפר" (בראשית יח27) "ואנה קטם ורבוע "    (אפר מקביל לעפר)

כמו כן יתכן שחברון נגזר מעפרון

ואני מוסיף שאולי זה המקור לפור {
four } – ארבע  ..

יתכן שהקשר מרומז פה:

בראשית כג14-15: "ויען עפרון את אברהם לאמר לו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר"


תגובות