דבורה מתעדת את "כוכב יעקב"

קוד: דבורה מתעדת את "כוכב יעקב" בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: רמי ניר

אל:

**האלי = "כּוֹכָב יַעֲקֹב" הופיע בשנת **-1282 לפנה"ס...
מעידים על-כך טווחי הזמן בקובץ:
http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/a_yd_yl_y__h_b__m_g_l__t_rw_t.pdf

באותה שנה השופטת "דבורה הנביאה" קיבלה מאלהים מידע מדוייק על היום שנקבע לניצחון...

מתיעוד "שירת דבורה" (שופטים ה' 22-20) ניתן להסיק כי הקשר בין "שיטפון" בנחל קישון לבין הניצחון על סיסרא מכוח "הַכּוֹכָבִים מִמְּסִלּוֹתָם נִלְחֲמוּ עִם סִיסְרָא": התקיים ביום י"ג באדר - יום הופעתו של "כּוֹכָב יַעֲקֹב"...תגובות