אבותיו של שאול בספר שמואל ובספר דברי הימים

קוד: אבותיו של שאול בספר שמואל ובספר דברי הימים בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אביתר כהן

אל:

שמואל א פרק ט פסוק א-ב : "ויהי-איש   מבנימין   ושמו קיש בן- אביאל בן- צר ור בן- בכורת בן- אפיח בן-איש ימיני

גבור חיל: ולו-היה   בן   ושמו   שאול   בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל-העם"

דברי הימים א פרק ט פסוק לה-לט : "ובגבעון ישבו אבי-גבעון יעיאל

ושם אשתו מעכה: ובנו ה בכור עבדון ו צור וקיש ובעל ו נר ונדב:.. ו נר     הוליד    את- קיש    וקיש    הוליד    את- שאול"     

שמואל

דברי הימים

הסבר

אפיח

מעכה

אפיח = אפק (ע"ע תרגום השבעים), תרגום (ארמי) של מעכה = אפיק ירוס

בכורת

בכור

 

צרור

צור

יתכן ש: צרור = צרר = שמר = נטר = מטר (משפחת המטרי)

אביאל

נר

אב = אבוקה = נר (נור / אש / לפיד..)(שמו של חודש אב הוא מלשון אש, בבלית)

קיש

קיש

 

שאול

שאול

 

שמואל א פרק י פסוק כא:

" ויקרב   את-שבט   בנימן   למשפחתיו   ותלכד משפחת ה מטרי וילכד שאול בן- קיש ויבקשהו ולא נמצא "

* הזיהוי אפק = מעכה, מתבסס גם על מחקרים והצלבות שעשיתי בתנ"ך, ואכתוב על כך בפעם אחרת..

תגובות