>>

:

:

: 02:11:17  17.05.2017, / :

:

1. , 42: " וֹנּוּ בּ נּ וֹ בּ כּ בּ יּ יּוּ בּ כּ שׁ יִ אַתּ וֹ תּשּׂ ".

2. , 30: " יּוּ בּ פּ וֹ בּ גּשׁ בּ וּ וּ וּ שׁ דּ וֹ גּוֹ אָ "