ההתנהלות המדינית והדתית של מלכויות דויד ושלמה מבחינה ניהולית

קוד: ההתנהלות המדינית והדתית של מלכויות דויד ושלמה מבחינה ניהולית בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: liorl100

אל: liorelyoseph @ gmail.com

הערה: חלק מין הדברים הרשומים הם השערה ואין לקחת אותם כאמת לאמיתה.

ההתנהלות המדינית והדתית של מלכויות דויד ושלמה מבחינה ניהולית

רשימות הקדמה

לאחר מות שאול, בתקופת שני המלכויות (דויד ואשבעל) דויד התחיל לבנות את ממלכתו. הוא היה צריך קודם כל אנשים לאייש את התפקידים החשובים בממלכתו. הוא התחיל כנראה מגיבוריו שהיו חבריו, מחבריו האישים, מבני משפחתו המלומדים\החשובים ומאנשים בעם שהיו אנשים הידועים בכושרם למקצוע. הנה כמה רשימות וטבלאות של הגיבורים של דויד,של חבריו, ורשימה מאוחדת של המשפחות הקרובות למלכות:

רשימה א':רשימת גיבוריו ה"ראשיים" (המופיעים גם בדברי הימים וגם בשמואל)

כל גיבורי דויד היו חלק ממחלקה מובחרת בתוך המחלקה בה השתתפו

שם                                             תפקיד בממלכה                    הערות

עדינו העצני                            ראש מחלקה א בצבא      נקרא גם ישבעם בן זבדיאל. מבני פרץ

אלעזר בן דדי בן אחחי               ראש מחלקה ב בצבא

שמה בן אגא הררי

אבישי בן צרויה

בניהו בן יהוידע                 על הכרתי והפלטי, ראש מחלקה ג בצבא

עשהאל בן צרויה                            ראש מחלקה ד בצבא                    אחי יואב

אלחנן בן דדו

שמה החרדי

אליקא החרדי

חלץ הפלטי                                 ראש מחלקה ז בצבא              נקרא גם חלץ פלוני. מאפרים

עירא בן עקש התקועי               ראש מחלקה ו בצבא  

אביעזר הענתתי                       ראש מחלקה ט בצבא                 מבנימין

מבני החשתי                       ראש מחלקה ח בצבא      נקרא גם סבחי החשתי. מבני זרח היהודי

צלמון האחחי

מהרי הנטפתי                        ראש מחלקה י בצבא       מבני זרח היהודי

חלד בן בענה הנטפתי          ראש מחלקה יב בצבא    נקרא גם חלדי. מבני עתניאל בן קנז היהודי

אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן

בניהו פרעתני                         ראש מחלקה יא בצבא         מאפרים

הדי מנחלי געש

אבי עלבון הערבתי

עזמות הברחמי

אליחבא השעלבני

בני ישן

יהונתן

שמה ההררי                           ראש מחלקה ה בצבא                 נקרא גם שמהות יזרח

אחיאם בן שרר האררי

אליפלט בן אחסבי בן המעכתי

אליעם בן אחיתפל הגלני                                                         אביו הוא היועץ למלך

חצרו הכרמלי

פערי הארבי

יגאל בן נתן מצבה

בני הגדי

צלק העמני

נחרי הבארתי                            נושא הכלים של יואב

עירא היתרי

גרב היתרי

אוריה החתי

רשימה ב': גיבוריו ה"משניים"(מופיעים רק בדברי הימים)

כל גיבורי דויד היו חלק ממחלקה מובחרת בתוך המחלקה בה השתתפו

שם                                           שבט                                       הערות

זבד בן אחלי

עדינא בן שיזא                           ראובן

חנן בן מעכה

יושפט המתני

עזיא העשתרתי

שמע                                                                               בן חותם הערערי

יעואל                                                                               בן חותם הערערי

ידיעאל בן שמרי

יחא התיצי

אליאל המחוים

יריבי                                                                               בן אלנעם

יושויה                                                                              בן אלנעם

ויתמה המואבי

אליאל

עובד

יעשיאל

אחיעזר                                    בנימין                                       בן השמעה הגבעתי

יואש                                        בנימין                               בן השמעה הגבעתי

יזואל                                       בנימין                                          בן עזמות

פלט                                        בנימין                                 בן עזמות

וברכה                                     בנימין

יהוא הענתתי                            בנימין

ישמעיה הגבעוני                       בנימין

ירמיה                                     בנימין

יחזיאל                                      בנימין

יוחנן                                      בנימין

יוזבד הגדרתי                        בנימין

אלעוזי                                   בנימין

ירימות                                  בנימין

בעליה

שמריהו

שפטיהו החריפי

אלקנה                                  יהודה מבני קרח בן חברון

ישיהו                                    יהודה מבני קרח בן חברון

עזראל                                   יהודה מבני קרח בן חברון

יועזר                                   יהודה מבני קרח בן חברון

ישבעם                                  יהודה מבני קרח בן חברון

יועאלה                                  בנימין                                    בן ירחם

זבדיה                                   בנימין                                   בן ירחם

עבדיה

אליאב                                    גד

משמנה                                  גד

ירמיה                                     גד

עתי                                       גד

אליאל                                    גד

יוחנן                                         גד
אלזבד                                   גד

ירמיהו                                   גד

מכבני                                     גד

עדנח                                       מנשה

יוזבד                                      מנשה

ידיעאל                                  מנשה

מיכאל                                     מנשה

יוזבד                                        מנשה

אליהוא                                   מנשה

צלתי                                     מנשה

יהוידע                                 כהן

צדוק                                         לוי

רשימה ג': בני משפחת דויד קיבלו תפקידים וגיבורים

יואב בן צרויה - שר הצבא

יהונתן בן שמעא - יועץ משכיל

אליהו אח דויד - נגיד יהודה

עשהאל בן צרויה - ראש מחלקה ד בצבא וגיבור דויד

אבישי בן צרויה - גיבור דויד

רשימה ד': חברי דויד שקיבלו תפקידים

יועץ ראשי - אחיתופל

כוהן- אביתר בן אחימלך

יועץ - יחיאל בן חכמוני

רע למלך - חושי הארכי

רשימה ה': המשפחות המיוחסות בראשית המלכות

משפחה א': משפחת דויד

ראה למעלה

משפחה ב: משפחת יהוידע

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

ראש מחלקה ג בצבא -   בניהו בן יהוידע

משנה לראש מחלקה ג בצבא – עמיזבד בן יהוידע

גיבור דויד – בניהו בן יהוידע

משפחה ג: משפחת אחיתופל

יועץ ראשי – אחיתופל

גיבור דויד – אליעם בן אחיתופל

פרק א'

לאחר שלקח מאנשים אלו ומ"מקצוענים" הוא הרכיב את הממשלה הזאת:

 

רשימת השרים היועצים והנתינים בראשית המלכות
מזכיר - יהושפט בן אחילוד
נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
נגיד לוי - חשביה בן קמואל
נגיד הכוהנים – צדוק בן אחיטוב
נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
נגיד דן - עזראל בן ירחם
על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
על הכרמים - שמעי הרמתי
על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
על אוצרות השמן - יועש
על הבקר בשרון - שרטי השרוני
על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
על הגמלים – אוביל הישמעלי
על האתונות – יחדיהו המרנתי
על הצאן – יזיז ההגרי
יועץ משכיל – יהונתן בן שמעא
יועץ – יחיאל בן חכמוני
רע למלך – חושי הארכי
יועץ ראשי – אחיתופל

רשימת אנשי ומחלקות הצבא

אנשים:

שר הצבא – יואב בן צרויה

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

נושא כלי יואב - נחרי הבארתי

מחלקות

היו 12 מחלקות. כל מחלקה שירתה לבד בכל חודש. במקרה של צורך בצבא נוסף, גויסו כוחות המילואים מהמחלקות האחרות. כל מחלקה כללה 24 אלף איש. המנהיגים היו גיבורי דויד

מספר מחלקה                                                            מנהיג וסגנו(אם יש)                     

1                        ישבעם בן זבדיאל

2                        אלעזר בן דדו בן אחחי

3                        בניהו בן יהוידע וסגנו עמיזבד בנו

4                        עשהאל בן צרויה

5                        שמה ההררי

6                        עירא בן עקש התקועי

7                        חלץ הפלטי

8                        מבני החשתי

9                        אביעזר העננתי

10                    מהרי הנטפתי

11                    בניהו הפרעתני

12                    חלד בן בענה הנטפתי

רשימת אנשי הדת

ידועים רק התפקידים הראשיים. כמעט כל הלויים והכוהנים גרו בערים מיוחדות.

שם                                         תפקיד                                        הערות

צדוק בן אחיטוב                         כוהן גדול לבני אלעזר                 

אבימלך בן אביתר                    כוהן גדול לבני איתמר                     מצאצאי עלי

הימן בן יואל בן שמואל              משורר                             מצאצאי שמואל הנביא. מצאצאי  

                                                                                    קרח. משורר קהת                                                                                       

אסף בן ברכיהו                       משורר                                         משורר גרשם.

איתן בן קישי                            משורר                                    משורר מררי.

בן                                        שוער

יעזיאל                                   שוער

שמירמות                               שוער

יחיאל                                    שוער

עני                                       שוער

אליאב                                  שוער

בניהו                                   שוער

מעשיהו                               שוער

מתתיהו                               שוער

אליפליהו                              שוער

מקניהו                               שוער

 

 

לאחר התאחדות המלוכה  , חל שינוי אחד וקטן במחלקה ד בגלל מותו של המפקד עשהאל בתקרית ליד הבריכה במלחמה בין הנערים. במקומו ישב זבדיה בנו:  

  מספר מחלקה                     מנהיג וסגנו(אם יש)                      

1                                           ישבעם בן זבדיאל

2                                        אלעזר בן דדו בן אחחי

3                                 בניהו בן יהוידע וסגנו עמיזבד בנו

4                                          זבדיה בן עשהאל

5                                             שמה ההררי

6                                      עירא בן עקש התקועי

7                                            חלץ הפלטי

8                                           מבני החשתי

9                                         אביעזר העננתי

10                                   מהרי הנטפתי

11                                     בניהו הפרעתני

12                                חלד בן בענה הנטפתי

בעת הבאת ארון הקודש לירושלים, ניתנו מספר תפקידים דתיים וניהוליים ללוים:

לשם הבאת הארון מבית עבד אדום, נוצרו 6 כיתות הבאה שלכל כיתה שר. 3 כיתות של בני לוי ו3 של בני קהת.

איש                                           תפקיד                                       הערות                  

אוריאל                               שר בני קהת                               לכיתתו 120 איש

עשיה                               שר בני מררי                                לכיתתו 220 איש

יואל                                 שר בני גרשם                               לכיתתו 130 איש

שמעיה                          שר בני אליצפן בן קהת                     לכיתתו 200 איש

אליאל                           שר בני חברון בן קהת                        לכיתתו 80 איש

עמינדב                         שר בני עזיאל בן קהת                      לכיתתו 112 איש   

הימן בן יואל                  משורר. נגן מצלתיים                         צאצא שמואל. מקרח

אסף בן ברכיהו              משורר. נגן מצלתיים  

איתן בן קישי                  משורר. נגן מצלתיים                        נקרא גם איתן בן קושיהו

זרכיהו                               נגן נבל. שוער

בן                               נגן נבל. שוער

יעזיאל                               נגן נבל. שוער

שמירמות                                נגן נבל. שוער

יחיאל                               נגן נבל. שוער

עני                               נגן נבל. שוער

אליאב                               נגן נבל. שוער

בניהו                               נגן נבל. שוער

מעשיהו                               נגן נבל. שוער

מתתיהו                               נגן כינור. שוער

אליפליהו                               נגן כינור. שוער

מקניהו                               נגן כינור. שוער

עבד אדום                         בביתו שמר על הארון. נגן

                                                כינור. שוער

יעיאל                               נגן כינור. שוער

עזזיהו                               נגן כינור

כנניהו                              "שר" המשוררים                                         מבין הרבה בשירה

ברכיה                              שוער הארון

אלקנה                                שוער הארון

שבניהו                               מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

יושפט                               מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

נתנאל                                מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

עמשי                               מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

זכריהו                               מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

בניהו                                מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

אליעזר                               מחצרץ בחצורצרה                                    כהן

 

 

                                                   

לאחר מרד אבשלום, התבצעו מספר שינויים ניהוליים:

שרים   לאחר מרד אבשלום
מזכיר - יהושפט בן אחילוד
סופר - שיא (הוא שושא)
על המס - אדרם (הוא אדונירם בן עבדא שר שלמה)
שר נוסף - עירא היארי
נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
נגיד לוי - חשביה בן קמואל
נגיד הכוהנים – צדוק בן אחיטוב
נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
נגיד דן - עזראל בן ירחם
על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
על הכרמים - שמעי הרמתי
על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
על אוצרות השמן - יועש
על הבקר בשרון - שרטי השרוני
על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
על הגמלים – אוביל הישמעלי
על האתונות – יחדיהו המרנתי
על הצאן – יזיז ההגרי
יועץ משכיל – יהונתן בן שמעא
יועץ – יחיאל בן חכמוני
רע למלך – חושי הארכי
יועץ ראשי – יהוידע בן בניהו
יועץ ראשי – אביתר בן אחימלך

אביתר ויהוידע שהיו חבריו הקרובים של המלך עזרו בהשלמת המקום בנותר של אחיתופל

רשימת אנשי ומחלקות הצבא

אנשים:

שר הצבא – יואב בן צרויה

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

נושא כלי יואב - נחרי הבארתי

מחלקות

היו 12 מחלקות. כל מחלקה שירתה לבד בכל חודש. במקרה של צורך בצבא נוסף, גויסו כוחות המילואים מהמחלקות האחרות. כל מחלקה כללה 24 אלף איש. המנהיגים היו גיבורי דויד

1            ישבעם בן זבדיאל

2            אלעזר בן דדו בן אחחי

3            בניהו בן יהוידע וסגנו עמיזבד בנו

4            זבדיה בן עשהאל

5            שמה ההררי

6            עירא בן עקש התקועי

7            חלץ הפלטי

8            מבני החשתי

9            אביעזר העננתי

10        מהרי הנטפתי

11        בניהו הפרעתני

12        חלד בן בענה הנטפתי

רשימת אנשי הדת

כמעט כל אנשי הדת בראשית ממלכת דויד לא ידועים. ידועים רק התפקידים בראשיים ביותר שהם הכוהנים הגדולים, והמשוררים הראשיים. בסוף המלוכת דויד, ידועה חומר רב מאד על תפקידי הדת ואפילו ידע רב על מחלקותיו.

   שם                                         תפקיד                                        הערות

צדוק בן אחיטוב                        כוהן גדול לבני אלעזר                 

אביתר בן אחימלך                    כוהן גדול לבני איתמר                      מצאצאי עלי

אבימלך הוחלף באביו אביתר מסיבות לא ידועות

הימן בן יואל בן שמואל              משורר                             מצאצאי שמואל הנביא. מצאצאי  

                                                                                   קרח. משורר קהת                                                                                       

אסף בן ברכיהו                       משורר                             משורר גרשם.

איתן בן קישי                            משורר                            משורר מררי

 

 

 

כשהיה מרד שבע בן בכרי, הבין דויד שזאת הזדמנות מתאימה להעניש את יואב בגלל שהרג את אבשלום. הוא לקח ממנו את הפיקוד על שבט יהודה והעבירו לעמשא בן יתר בן דודו:

שר הצבא – יואב בן צרויה

שר צבא יהודה – עמשא בן יתר

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

נושא כלי יואב - נחרי הבארתי

אך עמשא התעכב והתמהמה בגבעון בקרב, לכן מצא דויד לראוי להחליפו באבישי אח יואב:

שר הצבא – יואב בן צרויה

שר צבא יהודה – אבישי בן צרויה

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

נושא כלי יואב - נחרי הבארתי

לכן מצא יואב לראוי להרוג את מחליפו בגבעון. מאז ויתר דויד על כל תוכניותיו להחליף את יואב.

פרק ב'

בזקנת דויד, הוא עשה שינויים מנהליים רבים להכנת מלכות שלמה. רוב השינויים נשמרו גם בימי שלמה. הנה הרשימה הסופית כוללת והסופית של מלכות דויד:

שרים

מזכיר - יהושפט בן אחילוד
סופר - שיא (הוא שושא)
על המס - אדרם (הוא אדונירם בן עבדא שר שלמה)
שר נוסף - עירא היארי
נגיד ראובן - אליעזר בן בכרי
נגיד שמעון - שפטיהו בן מעכה
נגיד לוי - חשביה בן קמואל
נגיד הכוהנים – צדוק בן אחיטוב
נגיד יהודה - אליהו אח דויד (הוא אליאב)
נגיד יששכר - עמרי בן מיכאל
נגיד זבולון - ישמעיהו בן עבדיהו
נגיד נפתלי - ירימות בן עזריאל
נגיד אפרים - הושע בן עזזיהו
נגיד חצי המנשה - יואל בן פדיהו
נגיד חצי המנשה בעבר הירדן - ידו בן זכריהו
נגיד בנימין - יעשיאל בן אבנר
נגיד דן - עזראל בן ירחם
על אצרות המלך - עזמות בן עדיאל
על הארצות בשדות, בערים, בכפרים ובמבצרים - יהונתן בן עוזיהו
על עושי מלאכת האדמה - עזרי בן כלוב
על הכרמים - שמעי הרמתי
על היין שנוצר מכרמי המלך - זבדי השפמי
על הזיתים והשקמים בשפלה - בעל חנן הגדרי
על אוצרות השמן - יועש
על הבקר בשרון - שרטי השרוני
על הבקר בעמקים – שפט בן עדלי
על הגמלים – אוביל הישמעלי
על האתונות – יחדיהו המרנתי
על הצאן – יזיז ההגרי
יועץ משכיל – יהונתן בן שמעא
יועץ – יחיאל בן חכמוני
רע למלך – חושי הארכי
יועץ ראשי – יהוידע בן בניהו
יועץ ראשי – אביתר הכהן

אנשי הדת

ידועים רק התפקידים הראשיים. כמעט כל הלויים והכוהנים גרו בערים מיוחדות.

הכוהנים הגדולים

לאיתמר -   אחימלך בן אביתר

הוא לא אבימלך! לא להתבלבל!

לאלעזר -   צדוק בן אחיטוב

מחלקות הכוהנים

מספר מחלקה                                                             איש המחלקה

1                                יהויריב

2                                ידעיה

3                                חרם

4                                שערים

5                                מלכיה

6                                מימן

7                                הקוץ

8                                אביה

9                                ישוע

10                            שכניהו

11                            אלישיב

12                            יקים

13                            חפה

14                            ישבאב

15                            בלגה

16                            אמר

17                            חזיר

18                            הפצץ

19                            פתחיה

20                            יחזקאל

21                            יכין

22                            גמול

23                            דליהו

24                            מעזיה

מחלקות המשוררים

כל מחלקה כללה 12 משוררים שהם אחיו ובניו (ה12 כולל אותו). ל כל בני אסף, הימן וידותון (שהם 24) יש מחלקה.

     מספר                                                                          ראש המחלקה

1                                יוסף בן אסף

2                                גדליהו בן ידותון

3                                זכור בן אסף

4                                צרי בן ידותון

5                                נתניה בן אסף

6                                בקיהו בן הימן

7                                אשראלה בן אסף

8                                ישעיהו בן ידותון

9                                מתניהו בן הימן

10                            שמעי בן ידותון

11                            עזיאל בן הימן

12                            חשביה בן ידותון

13                            שבואל בן הימן

14                            מתתיהו בן ידותון

15                            ירימות בן הימן

16                            חנניהו בן הימן

17                            ישבקשה בן הימן

18                            חנני בן הימן

19                            מלותי בן הימן

20                            אליתה בן הימן

21                            הותיר בן הימן

22                            גידלתי בן הימן

23                            מחזיאות בן הימן

24                            רוממתי עזר בן הימן

משפחות השוערים

השומרים היו מצאצאי מררי וקרח.

אנשי המחלקה                                      הערות                                                 מקום משמר

משלמיהו בן קרא וצאצאיו (פרט לזרכיהו)                                                         שער מזרח

זרכיהו בן משלמיהו וצאצאיו                   הוא יועץ חכם                                      שער צפון

עבד אדם וצאצאיו                                                                         בית האוצרות ושער דרום

שופים וצאצאיו                                                           שער מערב   והדרך העולה להר הבית

חוסה וצאצאיו                                                            שער מערב   והדרך העולה להר הבית

לויי האוצרות                                                                      

על אוצרות בית אדוני – יחיאל בן לעדן ובניו

על אוצרות בית אדוני – זתם בן לעדן

על אוצרות בית אדוני -   יואל בן לעדן

על האוצרות – שבאל מצאצאי גרשם בן משה

על האוצרות הקדשים – שלמות ואחיו מזרע אליעזר בן משה

הלויים על העבודה מחוץ למקדש

הלויים השוטרים והשופטים שימשו רק חלק קטן ממערך המשטר.

משפחה                                         הערות                                     תפקיד

כנניהו ובניו                                 מצאצאי יצהר                              שוטרים ושופטים

חשביה ואחיו                             מצאצאי חברון                    גובים מטעם המלכות בעבר הירדן

אחרים

הסופר הלוי – שמעיה בן נתנאל

 

אנשי הצבא

אנשים:

שר הצבא – יואב בן צרויה

על הכרתי והפלתי – בניהו בן יהוידע

נושא כלי יואב - נחרי הבארתי

מחלקות

היו 12 מחלקות. כל מחלקה שירתה לבד בכל חודש. במקרה של צורך בצבא נוסף, גויסו כוחות המילואים מהמחלקות האחרות. כל מחלקה כללה 24 אלף איש. המנהיגים היו גיבורי דויד

1            ישבעם בן זבדיאל

2            אלעזר בן דדו בן אחחי

3            בניהו בן יהוידע וסגנו עמיזבד בנו

4            זבדיה בן עשהאל

5            שמה ההררי

6            עירא בן עקש התקועי

7            חלץ הפלטי

8            מבני החשתי

9            אביעזר העננתי

10        מהרי הנטפתי

11        בניהו הפרעתני

12        חלד בן בענה הנטפתי

פרק ג'

לאחר המלכת שלמה, אין בידינו מידע על המשך פעולתם של יועצי המלך, נגידי השבטים ושרי הרכוש. וגם כנרא גיבורי דויד מתו והמחלקות נפסקו, והצבא הואחד תחת שר הצבא בניהו בן יהוידע. אך יש בידינו מידע על שרים נוספים. זאת רשימה של כל שרי שלמה בכל זמני מלוכתו:

השמות באדום: שרים שנשארו בתפקידם ממלכות דויד. השמות ב כחול: שרים שהוחלפו תפקיד אבל היו בימי דויד.

השרים ב ירוק: בני השרים הקודמים.

שרים

סופר – עזריהו בן צדוק

סופר – אלי-חרף בן שושא

סופר – אחיה בן שושא

מזכיר – יהושפט בן אחילוד

רע למלך – זבוד בן נתן

על הבית – אחישר

על המס -   אדונירם בן עבדא

נציבים

כל נציב היה ממונה על מחוז, וכל מחוז היה צריך לכלכל את המלך חודש בשנה. לא היה מחוז יהודה והם היו פטורים מכלכול זה.

על הנציבים – עזריהו בן נתן

נציב שבכל הארץ – עזריהו בן נתן

נציב הר אפרים – בן חור

נציב שלעבים, בית שמש, אילון ובית חנן – בן דקר

נציב ארובות, שוכה וכל ארץ חפר – בן חסד

נציב דאר – בן אבינדב

נציב תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם – בענא בן אחילוד

נציב רמת גלעד, חות יאיר, חבל ארגוב בבשן – בן גבר

נציב מחניים – אחינדב בן עדא

נציב נפתלי - אחימעץ

נציב אשר ובעלות – בענא בן חושי

נציב יששכר – יהושפט בן פרוח

נציב בנימין – שמעי בן אלה

נציב גלעד, ארץ סיחון מלך אמרי ועוג מלך הבשן – גבר בן אורי

  צבא

שר צבא – בניהו בן יהוידע

אנשי הדת

ידועים רק התפקידים הראשיים. כמעט כל הלויים והכוהנים גרו בערים מיוחדות.

הכוהנים הגדולים

צדוק בן אחיטוב

מחלקות הכוהנים

מספר מחלקה      איש המחלקה

1.      יהויריב

2.      ידעיה

3.      חרם

4.      שערים

5.      מלכיה

6.      מימן

7.      הקוץ

8.      אביה

9.      ישוע

10. שכניהו

11. אלישיב

12. יקים

13. חפה

14. ישבאב

15. בלגה

16. אמר

17. חזיר

18. הפצץ

19. פתחיה

20. יחזקאל

21. יכין

22. גמול

23. דליהו

24. מעזיה

מחלקות המשוררים

כל מחלקה כללה 12 משוררים שהם אחיו ובניו (ה12 כולל אותו). ל כל בני אסף, הימן וידותון (שהם 24) יש מחלקה.

     מספר          ראש המחלקה

1.       יוסף בן אסף

2.       גדליהו בן ידותון

3.       זכור בן אסף

4.       צרי בן ידותון

5.       נתניה בן אסף

6.       בקיהו בן הימן

7.       אשראלה בן אסף

8.       ישעיהו בן ידותון

9.       מתניהו בן הימן

10. שמעי בן ידותון

11. עזיאל בן הימן

12. חשביה בן ידותון

13. שבואל בן הימן

14. מתתיהו בן ידותון

15. ירימות בן הימן

16. חנניהו בן הימן

17. ישבקשה בן הימן

18. חנני בן הימן

19. מלותי בן הימן

20. אליתה בן הימן

21. הותיר בן הימן

22. גידלתי בן הימן

23. מחזיאות בן הימן

24. רוממתי עזר בן הימן

משפחות השוערים

השומרים היו מצאצאי מררי וקרח.

אנשי המחלקה                                      הערות                                                 מקום משמר

משלמיהו בן קרא וצאצאיו (פרט לזרכיהו)                                                         שער מזרח

זרכיהו בן משלמיהו וצאצאיו                   הוא יועץ חכם                                      שער צפון

עבד אדם וצאצאיו                                                                         בית האוצרות ושער דרום

שופים וצאצאיו                                                           שער מערב   והדרך העולה להר הבית

חוסה וצאצאיו                                                             שער מערב   והדרך העולה להר הבית

לויי האוצרות                                                                      

על אוצרות בית אדוני – יחיאל בן לעדן ובניו

על אוצרות בית אדוני – זתם בן לעדן

על אוצרות בית אדוני -   יואל בן לעדן

על האוצרות – שבאל מצאצאי גרשם בן משה

על האוצרות הקדשים – שלמות ואחיו מזרע אליעזר בן משה

הלויים על העבודה מחוץ למקדש

הלויים השוטרים והשופטים שימשו רק חלק קטן ממערך המשטר.

משפחה                                         הערות                                     תפקיד

כנניהו ובניו                                 מצאצאי יצהר                              שוטרים ושופטים

חשביה ואחיו                             מצאצאי חברון                    גובים מטעם המלכות בעבר הירדן

אחרים

הסופר הלוי – שמעיה בן נתנאל

כאשר הייתה בניית בית המקדש עשה מחלקות בעלות מספר ענק של אנשים שיבנו את המקדש: הנה רשימת המחלקות:

רשימת מחלקות ועובדי בית המקדש

מחלקות

תפקיד                                                                                   מספר איש

מחלקה א' בכריית עצים                                                              10,000

מחלקה ב' בכריית עצים                                                             10,000

מחלקה ג' בכריית עצים                                                              10,000

כל מחלקה כרתה עצים עצים חודש אחד והתחלפה. ככה יצא שכל אחד מה30000 עבד חודש אחד, והיה בביתו 2 חודשים

סבלים                                                                                     70,000

חוצבים בהרים                                                                          80,000

הניצבים ושרי הניצבים                                                                 3,300

הניצבים היו הממונים על העם שיעבדו ושרי הניצבים היו ממונים על הניצבים

אנשים

על המס – אדנירם בן עבדא

זה היה תפקידו הרשמי (ראה רשימת שרים)

אמן -   חירם מצור מנפתלי

 

תגובות