והדברים עתיקים - הערים שירשו בני שלה וערי המצור שבנה רחבעם

קוד: והדברים עתיקים בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

לפי דעתי "הדברים" תושבי העיר דביר (קרית ספר), "עתיקים" = תקועים תושבי העיר תקוע
יש הקבלה כמעט מדויקת בין רשימת הערים שירשו בני שלה, לבני ערי המצור שבנה רחבעם
(כתבתי עוד דברים בנושא.. צריך למצוא את המסמך במעמקי הדיסק במחשב..)

דברי הימים א ד : כא בני שלה בן-יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע.
כב
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים.
כג
המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם-המלך במלאכתו ישבו שם

דברי הימים ב יא
: ה וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה. ו ויבן את-בית-לחם ואת-עיטם ואת-תקוע.
ז
ואת-בית-צור ואת-שוכו ואת-עדלם. ח ואת-גת ואת-מרשה ואת-זיף. ט ואת-אדורים ואת-לכיש ואת-עזקה.
י
ואת-צרעה ואת-אילון ואת-חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות.  
 

דברי הימים א ד כא-כג: בני שלה בן-יהודה

דברי הימים ב יא ה-י: וישב רחבעם בירושלם
ויבן ערים למצור ביהודה. ויבן

תוספת תרגום השבעים
ליהושוע טו אחרי פסוק נט

ער אבי לכה {= לכיש}

ולעדה {= אלעדה = עדולם}

אבי מרשה

ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע.

ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב

וישבי לחם

את בית-לחם

בית לחם – אפרתה

והדברים {= דביר, קרית ספר}

ואת עיטם

עיטם

עתיקים.   {= תקוע, שיכול אותיות}

ואת תקוע.

תקוע

המה היוצרים

ואת בית-צור

קולון, פעור, שורש

וישבי נטעים { = תושבי עיטם?}

 

צובה, תתם, מנחת

וגדרה {גדר מוזכרת ליד שוכו / שוכה}

ואת שוכו

ביתר, גלים

עם המלך במלאכתו ישבו שם

 

כרם

ואת עדלם.

 

ואת גת { בית עובד אדום הגתי = בית עבודת הבוץ}

 

ואת מרשה

 

ואת זיף. ואת אדורים

ואת לכיש

 

ואת עזקה. ואת צרעה ואת אילון ואת חברון


דברי הימים ב כח18 : "ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה
וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנתיה וישבו שם"
יהושע טו35-36 : "ירמות ועדלם שוכה ועזקה ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן"
{אגב, שוכה זה שיח-קוץ שהכינו ממנו גדר.. בדומה לגדרות שיח הסברס / צבר של היום)


"המלך"
= עמק המלך = עמק שווה = בקעת בית הכרם (לפי בראשית + מגילה חיצונית לבראשית - מקומראן)
לפי ירמיהו - תקוע ליד בית הכרם
ירמיהו ו1: "העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר
              ועל בית הכרם שאו משאת {= מנחת } כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול"
--
אנשי כזבא = תושבי כזיב, היא כנראה תמנה { וגם, כזיב = שלה}
מהקבלה בין התלמוד ירושלמי לבבלי, יוצא שבר כוזיבא הוא בר דרומא (תמנה)

תגובות