>, >

- - /

:

- - .
: .

https://ahuvaklein.blogspot.com/

"- "- .

: ' ' : ' '.
: : "בּ , - שׁ, אַ וֹ, שׁ בּ אַ --בּ -, יּוּ. יּ - שׁ, דּבּ - אַ אָ, אַ - - - קּשׁ, בּ פּ-- - פּ כּפּ שׁ - אָ, וּ, כּ בּ, -כּפּ". [ ", '-']
: "בּ , -שׁ לּ. דּבּ - כּ- בּ- יִשׂ, אָתּ --שׁ תּוּ: כּ וֹשׁ, . שׁ מּוֹ אָ תּוּ, - שׁבּ תּשׁוּ: , . אַ-תּוּ, - , סּ, שׂוּ : , . [ ", -]
:
] : ' ' :'' ?
] ?
] - ?
.
: - : .
, - - , : ! - - :
"֨ ֜ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ ֥ " [ ", "]
": :
] : : "יִ שׁ אַ -תּשׁתּ אַתּ וּ תּ, בּ - וֹ-- וּ: קּ וֹ, . וּדּ, בּ קּשׁ וּ , וּ טּ, וּ טּוֹ". [ ' ,'-']
: " " - - !
] : , :" בּ -" [", '] : - - - !
- - - . : - - : , . : "פּ בּוֹ וּ בּוֹ, וּ כּ - יִשׂ. [ ", "]
] : " " [ ", "]
: " ' , - - ".
.
" , : , ' '- - , ( ", "] - , "
: .- , : " : "דּבּ -כּ- בּ- יִשׂ", [ ", ']
-
" -כּ - בּ -יִשׂ", : - .
"" " : , ' : " " - .
" " : '' : - " . "כּ לּ בּ " [ ", "] : - - - , !
" " ": .
" : - .
.
.
- - .
- :
" : , , ( ", '): . , , ( ", "): ' ".[ , ]
" " : , .
- : .
"" "" - '.
: , ' ,' ' '- - .
- . : , - - . : " ".
":
" " - "" - ". - , , - , , - .
:
" -בּקּ, תּוּ; - תּשׁוּ, שׂ . תּ שׁ, בּתּ; אָ וּהּ, שּׂ יִתּ פּוֹ. שּׂ דּיִשׁ -בּ, וּ שּׂ -; תּ שׂ, שׁתּ בּאַ. תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ " [ ", "]
: " ". [ ",]