>, >

- , ?/

:

, ?

:

"- "
"" : " בּ -שׁ, בּ . דּבּ -בּ יִשׂ, אָתּ , כּ וּ -אָ, שׁ --שׁ אָ, שׁבּ . שׁשׁ שׁ תּ שׂ, שׁשׁ שׁ תּ כּ; אָתּ, - תּוּאָהּ. וּשּׁ שּׁ, שׁבּ שׁבּוֹ יִ אָ--שׁבּ, : שׂ , . וֹ, -נּ : שׁ שׁבּוֹ, יִ אָ". [ ", '-']
"" :
-בּקּ, תּוּ; - תּשׁוּ, שׂ . תּ שׁ, בּתּ; אָ וּהּ, שּׂ יִתּ פּוֹ. שּׂ דּיִשׁ -בּ, וּ שּׂ -; תּ שׂ, שׁתּ בּאַ. תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ ; שׁבּתּ יּ , -אָ, , - בּאַ". ", '-]
:
] ?
] ?
] .
.
.
- , . " .
" ", " ", " ". " ", " ", " ". " ".....
, , : "כּ - שׁ , שׁ אָ, כּשׂ- תּוּ, שׁוֹ תּשׁוּ".[ ", '] - : - .
:"וּ וֹשׁ בּ יּוֹ, שׁפּ - שׂ; , מּוּ". [ ', "]
: ' ? : "וֹ, : , -וּ בּאָ; -יִשׁכּ, בּ שׁ. וֹ תּ, וּ ; , בּוֹ". [ ", -]
.
: : , - : : , , : .
:" "...שׁ בּפּ וּוֹ יִ". [ ', "]
: .
.
- :
"בּיּוֹ וּ, וֹשׁ כּ יִ, שׁ פּשׁתּ, בּ: כּ -אָ אָ קּבּ, לּ גּ, -וֹ וֹ, בּ שׁ". [ ', "]
" - ": :
" , , , ( " ): " , '". , , : , ..."[ - ]
- : ".. " [ ", ']
:" " - - -- .
" ".[ ", '] :
: " ". " , . (" , ), " " ( ", )
": . .
:
" : - - .
, , .
- - - .
" " : - - - - - .
.
.
: : - - :. "תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ "
" '
"- בּקּ, תּוּ,.... ': " וֹ וֹיּוּ". : ' ' - .
- - " - : " ".
- : " " [ " ]
. '.
- - - .
[', '] : " : , ; , ,.
, - :
"יּתּ , אַוֹ גּוֹיִ; מּ יִשׁוּ. בּוּ, יִשׁוּ קּ-- וֹ יִוּ;" [ ", "- "]
: : " , " [, ', "]