>, >

- /

:

- .
: .

: - - , .
- :" " : - ," ": .
, ' ':
" : , : , , " ", ".
- : "בּ - שׁ בּבּ , בּ וֹ: בּ שׁ שּׁ בּשּׁ שּׁ, יִ--. שׂוּ, -שׁ כּ - בּ- יִשׂ, שׁפּ, --בּפּ שׁוֹ, כּ- גּ. בּ שׂ שׁ , כּ- בּיִשׂ--תּוּ , אַתּ אַ". [ , '- ]
: :
"בּ , - שׁ לּ. , -טּ , תּ וֹ, אַ כּ; שׁוּ, וֹ. שׁוּ -שׁתּוֹ, - שׁ כּ- , , וֹ--, - מּשׁכּ. שׁוּ, -כּ- כּ וֹ, -שׁ, בּ יִשׂ--, - מּשׁכּ. תּ, -יּ, אַ, וּ: וּ וּ מּ וֹ, בּ יִשׂ".[ '. ' -']
:
] ?
] ?
.
.
: :" " - " '.
" - : ': " , - , [ " , "] [ ] "
: - - " ... [] "
" , : ?
: - " "
" : : " " " " ? " [, ", ']
: - " "
: : : " , , - !
: , , - , , , . , , , !
: , [ '] , : , ,, ..., , , , :
"--- יּוּ ; וּ, שׁ. פּ, וֹ יִבּוּ"; [ ", ", "]
: , " , , - ""
: - .[ " "/ : ]
.
:

] ,
] - ,
] .
: , - - . : . . - . - . ,
:
] , : " ". [ ", "] - - : " -, - , . [ ", "]
] = : " , ,.."[ "]
:
", : , -- ". [ ",]
] ' . ] , ' .
: "בּ שׂ שׁ " " " , : - - - .
, , .
" " :" [ ] ' "
" " " [ ] .
" : :
:" " - - !
, : - - - :
: - ' "֥ ֖ ֑ ֖ " [ ", ']