>, >

- /

:

- .
:
, : : " --זּ, . יּיִ שׁ זּ, יִ שׁ יִשׁתּ; - שׁ יִשׁתּ, שׁ . כּ, וֹ: כּ שׁ שׂ גּ יּיִ, נּ --- . כּ - וֹ, תּ - - שׁוֹ: - יּ שׁ -זּ , שׁ יִ--גּדּ פּ, שׂ שׁוֹ". [ , '- ']
, "" ,
, , :
" ........וּ בּ יּוֹ זּ, -שׁ יִ --כּ- , שׂוּ: קּ וֹ בּ- וֹשׁ, . וּ - אַ,.." [ ", "]
: " שׁ תּשׂ , בּכּוּ " [ ", "] : , .
:
] ?
] ?
] " ?
.
:
.
: : "":
] : .
] - - . - - .
: - - , :
: - . .
" " :
" : ?
: : .
" : [ ' ] : - .
: . . ' , - : - .
: "" , - , - : .
- ' [" '] , - ! .
.
, : , .
- " .
' - ' - " "- : " ' " . - , , - : "- - קּוֹ - לּפּ, וֹ שּׁ, -, שׁ; יּ יּוּ, יּוּ . יּוּ, - שׁ, דּבּ-אַתּ מּוּ, שׁ; אַ- בּ מּוּ , פּ- וּ. יּ שׁ -, אַ- תּוּ, כּ וּ סּוֹ , בּ ; וּוּ, תּ יִאָוֹ - פּ--תּ וּ. יּ , ; וּשׁ שׁ -, שׁ-שׁ ". [ ', "- "]
: "תּ, מּ וּ, כּ וּ, שׁ גּ זּ; - וּ, שׁ -וֹ וּ וֹ--וּ". [ , "]
:
" "
] ' !
- !
: : "תּ יִשׂ, שׁ - קּ - מּשׁפּ, שׁ אָ מּ , שׂוֹ-- תּוּ, וּ שׁתּ -אָ, שׁ , . וּ, - דּ שׁ אָ וּ , וּ, מּנּוּ--שׁ, - , שׁ אָ, וּ "
[ ', -']
: - " . : 176 - " - " - " . 176 . ": " - : 176
" : : "" : , , , , - , : .

["]
- ':
,

: " , - ; -, -. , - ---- , -; , --- " [ ", '- ']
": : , . - . .
: . , . .
:
"שׁ בּ , וּוּ כּ אַ וֹ ; שׁתּוּ -זּ וּ, - שׁוֹ -גּ . יּ , נּ תּ בּ" [ ", ']
: , . :
" "[ ", "]
: ' - " "- - ?
" " - ' - .
:
" תּ אַ- תּשׁתּ יִ שׁ, אַ- תּ כּ- אָ--כּ- יִ נּ, - בּ -וֹ וֹוֹ".[ ", ']

: "-וֹ וֹוֹ". : " "?
, :" -וֹ וֹוֹ" , .
" : - .
' " .... , .
:
- . ' " . -
- - ".
':
"אַתּ, דּ, בּ, --יּ כּלּ, יּוֹ". [ ', ]