>, >

- /

:

- .
: .
, : "בּ , - שׁ לּ. שׂ , שׁתּ וֹ כּ--שׁ, תּשׂ ; וּ , וּסּ - מּוֹ. וּ, בּ וֹוּ כּ - , - פּ וֹ. -בּאַ, יִוּ--וֹוּ נּשׂ, שׁ אַ יִשׂ. וּתּ, תּוּ -- וּ, מּוֹ, , . וּתּ תּוּ, שׁ -- וּ מּוֹ, תּ; תּוּ יִוּ, . וּ, - קּ--תּוּ, וּ. וּ אַ כּ, יִוּ בּוֹ; וּ קּ וֹ, . - וּ בּאַ, -צּ צּ --, בּ; כּתּ, , וֹשׁתּ, . וּוֹ שׂ וּוֹ, וּשׁ שׁ--וּתּ בּ , שׁ; וּ כּוֹ , ". [ ', '- ']
:
] ?
] ?
] ?
.
.
.
' , :
"יּ שׁ -, בּ , שׁ דּ אָ גּ תּוֹ גּ שּׁשׁ, גּ אָ דּבּ -דּ: כּ - פּ וּ שׁוֹ, אָ". [ , '] - , " , !
: . - ':
"֤ ֙ ֔ ׇ ֛ ֥ ֖ ֑ ֙ ֔ ֨ ֔ ֥ ֛ ֥ ֖ ֥ " [ ", ']
:"יּ -שׁ - מּ, וּשׁ בּ, מּ, וּ כּ: בּ בּ, יִ. שׂ הּ , שׂ וֹ, לּ, וֹ שׁ. שׁתּ מּנּ, , תּ מּנּ בּ וֹ, שׁ וּ שׁמּ; שׁ שׁ, תּ . קּ, שׁ תּשׂ--בּכּתּהּ, שׂוּ ; שׁ תּ , ".[ ', "- "]
.
:
"֙ ׇ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ "[ ", "]
: "לּ דּ, שׁ דּבּ שׁ - כּ -יִשׂ,.." [ , ]
!
.
" [ "] ' , , , , .
- :" " '. ' - - . : - '.

: : : " , "
: " - , , : - . " - - , : " ' ," - .
: " " [ "] ?, ": " " [ ]
: - :
" ' ' "
: - [ ", "] , .
.
, , .
- .
. .
, : , .
:
: :
" , , , "
: - .
, ' .
:
" , "
" : : - . : " ".
" : " " - . .
, - - .
: - , - .
, :" "- ' : ""- , " "- .
, , - : " " [ ", ']