'ירידה לצורך עליה' - שיר מאת אהובה קליין (c)

קוד: 'ירידה לצורך עליה' - אהובה קליין בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

ירידה לצורך עליה/ מאת: אהובה קליין (c)

השמים מרננים גילה ודיצה
יעקב יוצא מאפלה לאורה
בנפשו התרוממות רוח
כולו אוזר כוח.

לבניו יצווה ציוויים
ליוסף פירות מגדים
צרי דבש ונופת צופים
לצמיחתם הכול מזמרים.

ירידה לצורך עליה
סייעתא דשמיא
שישים ריבוא מספרם
אלוקים הופכם לעם.

הערה: השיר בהשראת פרשת מקץ [חומש בראשית]תגובות