'כעס' - שיר מאת אהובה קליין (c)

קוד: 'כעס' - אהובה קליין בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

כעס
הכעס אם כל חטאת
מעלים בינה מבר דעת,
כולו שטוף הבל הבלים
מסיר רוגע לילות כימים.

הכעס מסלף מציאות
מרחיק שמחה ונעימות,
כהר געש המתעורר מתרדמתו
כן יעביר אדם מדעתו.

הכעס מעוות תווי פנים
משחיר נפש מבפנים
משליט מיני גיהינום
מאבד השראה וכישרון.

יש וינבע משיכרון שלטון
יהרוס כל צל של הגיון
דוגמת: שאול המניף חנית
שואף לכבות - פתיל חיי דויד.

הערה: הבית האחרון נכתב בהשראת הפסוקים: "ותענינה הנשים המשחקות ותאמרנה הכה שאול באלפיו ודויד ברבבותיו, וייחר לשאול מאד וירא בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדויד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו המלוכה, ויהי שאול עוין את דויד מהיום והלאה,,,ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדויד ובקיר וייסוב מפניו פעמיים" [שמואל א, ז-י"א]תגובות