'שלמה המלך והמקדש' - שיר מאת אהובה קליין (c)

קוד: 'שלמה המלך והמקדש' - אהובה קליין בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אהובה קליין

אל:

שלמה המלך והמקדש / שיר מאת: אהובה קליין ©

שלמה המלך הנבון
כרת ברית שלום
קשרי מסחר הגונים
בחלקו ארזים ולבנים.

שֹרים, חוצבים וסבלים
בזיעת אפם עמלים
שֹשֹים רצים כאיילים
בית הבחירה מקימים.

שם שורה השכינה
כחמה תזרח אמונה
לוויים שרים שירתם
מקהלות, נעימות נגינתם.

הכוהנים מברכים ברכתם
הדורים בלובן לבושם
אלוקים משרה קדושתו
ישראל חוסים בצלו.

הערה: השיר בהשראת ההפטרה לפרשת תרומה-
[מלכים-א, ה]תגובות