"קצף" - בשעת כעס ורוגז עולה "קצף" על השפתיים

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 00:46:59  18.03.2007, כתוספת/תגובה ל: קצף = כעס ורוגז

סמל זה "קצף" העולה על השפתיים...אמנם דומה לאותו "קצף" העולה על-פני גלי הים...

תגובות