תקוה = קצה

קוד: תקוה = קצה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

יהושע ב18: "הנה אנחנו באים בארץ
את תקות חוט השני הזה
תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו
ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך
תאספי אליך הביתה"

תקות חוט השני = קו / קצה חוט השני
לקוות = לרצות לראות את האור בקצה המנהרה..

גם קהת עניינו תקווה.. תוקהת = תקוה

דברי הימים ב לד22: "וילך חלקיהו ואשר המלך
אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תוקהת בן חסרה
שומר הבגדים והיא יושבת בירושלם במשנה וידברו אליה כזאת"

מלכים ב כב14: "וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה
אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוה בן חרחס
שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה"

מקוה המים = הקו / הקצה / הקצוות של המים, היקף / קו המים

מלכים א ז23: "ויעש את הים מוצק
עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו
וקוה שלשים באמה יסב אתו סביב"

תגובות