תגובה ל: איכה א בצבעים

מאת: מזמור

אל:

נכתב ב: 15:53:57  13.01.2006, כתוספת/תגובה ל: איכה א בצבעים


הצבעים לא ממש הולמים....

תגובות