תגובה על: מה הקשר בין מזמור שיר לבין יום השבת?

מאת: אברהם שפיר

אל:

נכתב ב: 02:37:02  14.11.2006, כתוספת/תגובה ל: מה הקשר בין מזמור שיר לבין יום השבת?

רעיון יפה, אולם קדם למר סגל הרב חיים ויטאל בפירושו לתהלים מזמור צ"ב המכונה "עץ הדעת טוב" המופיע במצורף לפירוש שפת אמת, הוצאת אור עציון תשס"ו.

תגובות