תגובה על: מה הקשר בין מזמור שיר לבין יום השבת?

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 06:42:23  14.11.2006, כתוספת/תגובה ל: מה הקשר בין מזמור שיר לבין יום השבת?

קריעת ים סוף התקיימה בשבת...
משה כתב את המזמור לציין "אות" היסטורי...
השבת כאות מתקיימת מיום מתן השבת כ"ב באייר ב/תרס"ט...
ראה קובץ " אות השבת"...

תגובות