מימינו אשדת למו = מתימן ירד להם

קוד: מימינו אשדת למו = מתימן ירד להם בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

דברים לג2:
"ויאמר ה' מסיני בא
וזרח משעיר למו
הופיע מהר פארן
ואתה מרבבת קדש
מימינו אשדת למו"

הסבר ל: מימינו אשדת למו:
מימין = מתימן
אשדת = מפל = נפל = ירד (מקביל לבא, זרח, הופיע, אתה (= בא בארמית))
למו = להם

חבקוק ג3:
"אלוה מתימן יבוא
וקדוש מהר פארן סלה
כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ"

תגובות