ארז = עץ cedar

קוד: עץ ארז= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

הארז נקרא ביונית קדרוס, (אנגלית: קדר -   cedar )

אני מסיק מכך שאולי הארז נקרא כך מלשון רז = סוד = שחור   

בערבית ולמעשה גם בעברית, סוד = שחור   (וגם דרום / ימין)

קדרוס מלשון קדר = חושך / שחור

יואל ד טו: שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם:

בתלמוד נאמר: "אמר רב יהודה ארבעה מיני ארזים הן ארז וקדרוס ועץ שמן וברוש

..ופליגא דרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא אמרי בי רב עשרה מיני ארזים הם.."

מדרש רבה: "ר' שמואל בר נחמן בשם   רבי יונתן אמר כ"ד מיני ארזים הם ואין לך משובחים מכולם אלא שבעה"

ישעיה מא יט: אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו:

שיר השירים א טז-יז: הנך יפה דודי אף נעים אף-ערשנו רעננה: קרות בתינו ארזים רהיטנו ברותים: (=ברושים)

יתכן שהארז נקרא גם גופר (תרגום אונקלוס = קדרוס)

בראשית ו יד: עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר :   

 

תגובות