לערוג = להשתוקק, ערוגה = תעלת השקיה

קוד: ערגה וערוגה בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אביתר כהן

אל:

יחזקאל יז7: "ויהי נשר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה

                  והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו ודליותיו שלחה לו להשקות אותה מערגות מטעה"

יחזקאל יז10: "והנה שתולה התצלח הלוא כגעת בה רוח הקדים תיבש יבש על ערגת צמחה תיבש"

יואל א20: "גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר"

תהלים מב2:                            "כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים"  

שיר השירים ה13:               "לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר"

שיר השירים ו2:      "דודי ירד לגנו לערוגות הבשם          לרעות בגנים וללקט שושנים"

לערוג / להשתוקק = לצמוא / לרצות לשתות, ובהשאלה לרצות בכלל..

תגובות