טוב - נעים - הרבה

קוד: טוב - נעים - הרבה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

לפי הצמד טוב – נעים, כנראה החלוקה הבאה לא נכונה:
 
משלי ב9-10: "אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב
                     כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם "
 
נראה שהחלוקה הנכונה היא כזאת:
משלי ב9-10: "אז תבין צדק ומשפט, ומישרים כל מעגל 
                    טוב כי תבוא חכמה בלבך, ודעת לנפשך ינעם "
 
טוב - נעים
בראשית מט15: "וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי  נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד"
תהלים קלג1:   "שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
תהלים קלה3:  "הללו יה כי טוב ה' זמרו לשמו כי נעים "
תהלים קמז1:   "הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה"
משלי כד25:     "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב "
 
טוב גם מקביל להרבה:
 
טוב – הרבה
בראשית לב13: "ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב "
דברים ל5: "והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך"
ישעיהו כג16: "קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי"
 

תגובות