גרה = חרוב (חרב) – מלחמה

קוד: גרה = חרוב (חרב) – מלחמה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמות ל13: "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'"
הגרה מזוהה עם גרעיני החרוב
ולדעתי גרה זה שם נרדף לחרוב
בספרדית (ועוד שפות) גרה (guerra) = מלחמה
וכך גם חרב (חרוב) = מלחמה, כך בשפה הערבית וכן בתנ"ך
שופטים ז20: "ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים
ויחזיקו ביד שמאולם בלפדים וביד ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב { = מלחמה} לה' ולגדעון"
שופטים כ17: "ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימן ארבע מאות אלף איש שלף חרב כל זה איש מלחמה"
ישעיהו ב4: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
ישעיהו ג25: "מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה"
ישעיהו כב2: "תשאות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה"
שיר השירים ג8: "כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות"
את ספרד יסדו למעשה יוצאי פניקיה (לבנון) שדיברו עברית-כנענית
ולכן לדעתי בספרדית (ועוד יותר בפורטוגזית) השתמרו הרבה מילים כנעניות-עבריות
מעניין לציין שמידת המשקל קרט מקורה לפי המקובל במלה גרהתגובות