על טיפשים ושמנים במקרא

קוד: טיפשים ושמנים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

מסתבר שכנראה יש קשר בין שמן במובן oil , ושמן במובן fat (מפוטם), לבין טיפשות על שלל מקבילותיו.
טיפש      , עניינו גם שמן, תהלים קיט ע: טפש כַּחֵלֶב לבם אני תורתך שעשעתי:  (טפש - ערל - מכוסה בשומן)  
כסיל       , קשור כנראה לעצלנות..תכונה אופינית לשמנים.. (רק מבחינת הדימוי..) (יש עוד היבטים אבל עדיין לא ברור לי לגמרי)
בער       , בהמה בארמית
בהמה     , קשורה כנראה להשמנה, לכן סוס היאור נקרא בהמות (היפופוטם) (היפו = סוס, פוטם = נהר, אבל אולי מפוטם / שמן?)
אויל       , אולי מכאן השם לשמן  ( oil )? וזית ( olive )?        
           + אול – בטן, תהלים עג ד: כי אין חרצבות למותם ובריא {=שמן} אולם {=בטן}
              הבטן הולכת לפני האדם.. השומן נוטה להתרכז בבטן (בעיקר אצל הגברים..)
           + אול – ראשון / קדמי (ארמית, ערבית ועוד..) הבטן הולכת לפנינו..

עוד מקבילות לשמן / השמנה
רבק     , מרבק, מקום הפיטום של העגלים, כנראה מכאן השם של רבקה (בעבר שמן היה נרדף לבריא ויפה)
חלב      , חֵלֶב
בריא     , בראשית מא יח: והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו:
            שופטים ג יז: ויקרב את-המנחה לעגלון מלך מואב ועגלון איש בריא מאד:
עדן       , תהלים לו ט: ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם:
פנג      ,   אפרסמון = פרי שמן
פנק    , פינוק / עידון / ריכוך בשמן   (וגם בהשאלה, לפנק מישהו..)
יצהר   , שמן
דשן    , שמן, תהלים כג ה: תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה:
חמאה , חלב שמן (זבד)
ענג   (?)   , רך, ענוג
רענן (?) תהלים צב טו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:
             ("עץ רענן" עץ שמן / בריא,   משלי טו ל: מאור-עינים ישמח-לב שמועה טובה תדשן-עצם:)
ועוד..

עוד מקבילות לטיפשות
שוטה
לץ / ליצן
פתי
ועוד..
--
(טמ-בל, טמ-טום, "טמטום לב" – "השמן לב העם")

 

תגובות