רצח = פתרון לגזלנים...

קוד: רצח = פתרון לגזלנים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רמי ניר

אל:

גזלנים לא יכולים להיות אנשים ישרים ההולכים בדרכי תורת החיים...
תורת החיים מתועדת בתנ"ך... זו התורה שנתן יהוה לאנושות כולה... באמצעות עם ישראל...

לפי-כך... גזלנים פותרים את משאלותיהם באמצעות... רצח...

ואמנם... בהסתמך על רצח נבות היזרעאלי... ניתן לשייך את אחאב לקבוצת הגזלנים ההיסטורית...

גזלנים... כאשר באה עיתם למפח נפש ואבדן כבוד... לא פעם בוחרים ברצח כפתרון להציל את כבודם...

אולם... אלהים הוא מלך הכבוד...תגובות