מה הקשר?! אודות רכס / רכש ועוד

קוד: מה הקשר?! אודות רכס / רכש ועוד בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביתר כהן

אל:

רכס היא מילה מופלאה ונפלאה

פרופסור טור סיני כבר כתב שרכס = רכל = רגל = קשר

זאת אומרת שבאכדית במקרים מסויימים האות ס (ולדעתי גם ש) הופכת לאות ל

רכס = רכל = רגל, והמשמעות הבסיסית של המילה רגל היא קשר

רכס – רוכסן – קשר

הביטוי "לא רגל על לשונו" (תהילים) = קשירת קשר (מזימה)

ופשוט מדהים לראות את ההקשרים המדהימים האלה ביניהן ובין מילים נוספות

קצת קשה להכניס סדר כי הכל משתלב ומקושר בצורה מדהימה


רכס / רכש – סוס (מהיר) וגם עגלה / מרכבה (עגלה = מהר בארמית, בעגלא ובזמן קריב)

לכש ולקש גם קשורים לעניין

מיכה א13: "רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש.." (משחק מילים)


יורה (גשם ראשון) ו מלקוש (גשם אחרון)

לקש = מאוחר / רגל, ההיפך מהתחלה / ראש (בולט יותר אצל הולכי על ארבע..)

יש את ראשוני הצאן הנולדים ראשונים שהם חלשים (עטפים)

ואת אחרוני הצאן הנולדים אחרונים (לקש) שהם חזקים (קשרים)

בראשית ל42: "ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב"

כאמור מילים אלה מסמלות חוזק ומהירות


בראשית ל38: "ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים {=} בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות.."

רהטים (רהט = ריצה בארמית) מקום מרוצת המים = שקתות המים, מלשון שוק = רגל

רגל = ריצה (מהירות)

השתוקקות מלשון שוק = רגל = ריצה = לרצות

העיר תרצה מזוהה על ידי פרשנים עתיקים עם ציפורי

כתבתי בזמנו שציפורי = פסיון = (תשוקה) = תרצה (לרצות)

לפי חוק גרים: פוס (פסיון) => פוט (רגל)

פס / פוס קשור לאפס = רגל

יחזקאל מז3: "בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים"

מי אפסים = מים שמגיעים עד הרגלים (שוקיים), בהמשך מדובר על מי ברכים ומי מתנים

אפס זה גם עקב / מעלה, ורכסי הרים הם מעלות הההרים

ישעיהו מ4: "כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה"

אלדד הדני אומר שבעברית עתיקה הציפור נקראת ריקות = ריק = אפס = צפר (ערבית) = ציפור

העיר רקת גם מזוהה עם ציפורי


נחזור לרהטים = כתב רהוט = כתב רץ, ומי שכותב מהר הוא הסופר, הסופר נקרא מהיר

תהלים מה2: "רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר"

עזרא ז6: "הוא עזרא עלה מבבל והוא ספר מהיר.."

הסופר (מהיר) כותב, כתב / כתובה = מוהר הבתולה


סופר – ספר – ספרה – נאד / חמת / אוב (כלי ריק מעור לנוזלים, מים, שמן, יין..)

תהלים נו9: "נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך"


סוס נקרא כך מלשון שש (מהר) וכן סייח (בן הסוס) נקרא מהר בערבית


רגל = פעם = זמן = כדור הארץ (פרסית) – ארץ – רץ – רגל

שמות כג14: "שלש רגלים תחג לי בשנה"

שמות כג17: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן ה'"


מוסכם שהבד שש נקרא גם בוץ

בראשית מא42: "ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש.."

אסתר ח15: "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ.."


בוץ זה עפר / גרגירי חול " קשורים" במים - רגבים

איוב לח38: "בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו"


כאמור קשה לסדר ולארגן את כל ההקשרים, אפשר לכתוב ספר שלם בנושא..


ראו עוד:

סופר מהירתגובות