תיאור מראה כבוד ה'

קוד: תיאור מראה כבוד ה' בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

למעשה אני אכתוב רק על הספיר והפנינה..

איכה ד ז:

שמות כד י:

אונקלוס שמות כד י:

יחזקאל א כו:

יחזקאל י א:

זכו נזיריה
משלג   צחו            
מחלב אדמו
עצם   מפנינים         
ספיר גזרתם:

(ראו הסבר למטה)


ויראו את אלהי ישראל
ותחת רגליו
כמעשה לבנת הספיר
וכעצם השמים לטהר:

 


וחזו ית יקר אלהא
דישראל
ותחות כרסא יקריה
כעובד אבן טבא
וכמחזי שמיא לברירו:

 

--
--
וממעל לרקיע אשר על-ראשם
כמראה אבן ספיר
דמות כסא ועל דמות הכסא
דמות כמראה אדם עליו מלמעלה:


ואראה והנה אל-הרקיע
אשר על-ראש הכרבים
כאבן ספיר
כמראה דמות כסא
נראה עליהם:

מעשה (מראה / צורת / גזרת) לבנת (לבנה, אבן) הספיר, כעצם (כמראה) הטוהר / פנינה

פנינה = טוהר
הפנינה היא סמל הטוהר, לטוהר שתי משמעויות שקשורות אחד בשני
א:
טהור / ברור / צח /   זך / נקי..
ב:
טוהר / צוהר / חלון / אור..
בערבית
       : הפנינה נקראת ג'והרה מלשון זוהר / טוהר / צוהר
בארמית ועוד
: הפנינה נקראת מרגלית / מרגנית / מרגרית
באנגלית       : הפנינה נקראת פרל ( pearl ) ומשמעותה גם אדם יקר
משלי ג טו      : יקרה היא מפנינים וכל-חפציך לא ישוו בה:    
משלי כ טו    : יש זהב ורב- פנינים   וכלי יקר שפתי-דעת:  

פנינה וספיר
בהתאם להקבלה, נראה שאבן הספיר היא (כמו שפרשנים מודרנים מפרשים) אבן הלאפיס לאזולי / לאזורי (אזורי = כחול)
אבן כחולה עם "כוכבים" (נקודות) זהב מנצנצים
גם לפנינים יש משמעות של נצנוצים
(אולי שמה של הפנינה נגזר מ: פן = צד, ואולי מהמלה צד נוצרה המלה מרצד(ים) = מנצנץ)

אבני החושן
שמות כח יז-כ: ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים
אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד:
והטור השני נפך ספיר ויהלם:
והטור השלישי לשם שבו ואחלמה:
והטור   הרביעי   תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם:

מקור שם אבן הישפה לדעתי הוא שוף = רואה (כמו בערבית, ובסלנג היום: שופוני = תראוני)
המתרגמים הארמים מתרגמים את ישפה = מרגלית – אפנטורין (פנטר – פנתר -   נמר – מנומר – פנינה)
יש המזהים את ישפה עם ג'ספר אבן מנומרת בנקודות

פטה מורגנה = מחזה תעתועים
נראה לי שמורגנה קשור למרגנית – פנינה – נצנוץ – תעתוע – מופיע ונעלם לסירוגים

--

הסבר על הפסוק ממגילת איכה שלדעתי לא הבינו אותו נכון
 :

איכה ד ז         : זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם:    
נהוג לחלק כך   : זכו נזיריה משלג  ,   צחו מחלב  ,   אדמו עצם מפנינים  ,   ספיר גזרתם:   
צריך לחלק כך : זכו נזיריה  ,   משלג צחו  ,   מחלב אדמו  ,   עצם מפנינים  ,   ספיר גזרתם:   זכו נזיריה           =     נזיריה (שריה / נסיכיה) זכו (הזדככו) בשלג / חלב (אשלגן, בורית, סבון)
משלג   צחו        =     צחו = אדום, מקביל לאדמו, "דודי צח ואדום", בנו של שמעון נקרא פעם צח-ר ופעם זרח (אדום)
מחלב אדמו       =     שלג / חלב – אשלגן / בורית / סבון, נראה שהכוונה שבשלג – סבון טיהרו את עצמם (מהאדום – חטא)
עצם   מפנינים    =     עצם = צורה / מראה  
ספיר גזרתם:      =     גזרתם = צורה / מראה
--
ישעיהו א יח  : לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו:
תהלים נא ט: תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין:
איוב ט ל        : אם התרחצתי במו שלג והזכותי בבר כפי :

תגובות