בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר

מאת: אביתר כהן

ישעיהו נא20: "בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר המלאים חמת ה' גערת אלהיך"

מה זה תוא ?

לי נראה שזה לא תוא אלא "כתוא" = Coturnix = שלו (שם עוף)

זה נובע מהדימוי "עלפו" נראה לי שרק על השליו ניתן לומר זאת

שכן כידוע כאשר השלוים חוצים את הים התיכון לכיוון דרום ישראל

הם מגיעים ונופלים באפיסת כוחות ( מעולפים ) על החוף או על רשתות (מכמורות) הציידים

יתכן שגם הפסוק הבא שייך לעניין

ירמיהו י5: " כתמר מקשה המה , ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו , אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם"

"כתמר" = "כתור" ( Coturnix ) , מקשה = מוקש / מלכודת / מכמר / רשת

מענין שגם הראב"ע כותב כתוא - כעוף.. למרות שכוונתו לא ברורה לגמרי..

(עוד מעניין שהשם היווני לשלו (תוא)   or t yx דומה מאד לשם של הראם (תאו)   ) oryx

--

תהלים קה40: "שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם"

תהלים עח27: "וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף . ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו"

שמות טז13: "ויהי בערב ותעל השלו ותכס את-המחנה"

במדבר יא31: "ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן-הים ויטש על-המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה

וכאמתים על-פני הארץ. ויקם העם כל-היום ההוא וכל-הלילה וכל יום המחרת ויאספו את- השלו

הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת

ואף ה' חרה בעם ויך ה' בעם מכה רבה מאד. ויקרא את-שם-המקום ההוא קברות התאוה

כי-שם קברו את-העם המתאוים. מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות."

--

ראו גם: תאו = ראם (קבוצת כוכבים)

תגובות