הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם

מאת: אביתר כהן

"הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת" (שמואל ב א21)

מה משמעות "שדי תרומת"?
בשירת אוגרית יש מקבילה לפסוק:
אוגרית: בל טל בל רבב בל שרע תהמתם
שמואל: אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת

לכן מסתבר ש'תרומת' זה טעות סופרים וצריך להיות 'תהומות'
"בל שרע תהומות" = שלא רק שלא יהיה טל ומטר משמים
אלא גם לא יהיו מי תהומות

במקום 'שרע' מופיע 'שדי' שזאת כנראה טעות סופרים
וצריך להיות שרע או שרי (יש דמיון רב בין ד' לר')
מצד אחד שרע = שכב = רבץ ("ומתהום רבצת תחת")
ומצד שני שרי {בית השרי} מתאים למה שנאמר במדרש רבה:
"ברכת תהום" זו בית שאן בבית השריי

"מאל אביך ויעזרך
ואת שדי ויברכך
ברכת שמים מעל
ברכת תהום רבצת תחת
ברכת שדים ורחם" (בראשית מט25)

"וליוסף אמר מברכת ה' ארצו
ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת" (דברים לג13)

שרע משמעו שכב וגם פתח / שער {ת'רע בארמית)
איוב לח37: "מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב"
נבלי שמים (עננים) מי פתח

גם לשרי יש משמעות של פתח (+מפתח), שער
ישעיהו ט5: "כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו.."
ישעיהו כב22: "ונתתי מפתח בית דוד על שכמו ופתח ואין סגר וסגר ואין פתח"
שרי = פתח , משרה = מפתח
"שרי כיסך פתח שקיך" (פסחים קיג ע"א)
וכן העיר בית שערים נקראה בית שרי

תגובות