תחש = אייל אדמוני

קוד: תחש= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמות כה5: "וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים"

מהו התחש? מסתבר לדעתי שאין התחש אלא אייל אדמוני (אייל אציל)

איל מאדם בלשון המקרא

איל אחמר בערבית

Red deer באנגלית

שם מדעי Cervus elaphus

אם כן "וערת תחשים" זה גלוסא (פירוש) ל"וערות אילם מאדמים"

ישנם כמה דוגמאות במקרא לגלוסאות, למשל:

בראשית ל38: "ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים {=} בשקתות המים.."

ישעיהו ח1: "ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול וכתב עליו בחרט אנוש למהר שלל {=} חש בז "

ישעיהו ט13: "ויכרת ה' מישראל ראש וזנב {=} כפה ואגמון יום אחד"

היות שיש מי שיתקשה לקבל פתרון קל ופשוט כזה

לחידה המרתקת והעתיקה של מהות התחש המקראי

אוסיף חיזוקים וראיות נוספות לזיהוי זה:

א ו ג ר י ת י ת

בשנת 1928 נתגלתה במקרה העיר העתיקה אוגרית (ראס שמרה) בצפון סוריה

ונחשפו אלפי לוחות חרס בשפה האוגריתית

ובין השאר יש שם את הקטע הזה

לוח 23

שפק אלמ כרמ י{נ}   שפק אלהת ח'פרת {ינ}

שפק אלמ אלפמ י{נ} שפק אלהת ארח'ת {ינ}

שפק אלמ כחת'מ ינ שפק אלהת כסאת {ינ}

שפק אלמ רחבת ינ  שפק אלהת דכרת {ינ}

ובניגוד לפרשנות המקובלת אין ספק שמדובר פה ברשימת בעלי חיים ללא יוצא מהכלל

כחת' - כחש הוא לדעתי התחש המקראי, והנקבה שלו נקראה כסא(ת)

לכחש / תחש יש משמעות של שקר ושל צבע אדום (צביעות)

(הרחבתי על כך במאמר קודם שלי על התחש)

וכן משמעות של כסא

באוגריתית: "תגורש לכסא מלכך, לכחת' דרכתך"

א ס ט ר ו נ ו מ י ה - ע ת י ק ה

קבוצת קסיופיאה = הגברת על הכסא

סימלה לדעתי בימי קדם את התחש / אייל אדמוני

בבבל הקבוצה נקראה LU.LIM   /  lulimu- ayyalu, אילה (deer red)

(יש המזהים את הקבוצה עם אנדרומדה, ולדעתי היא קסיופיאה)

יש מסורות נוספות שמקשרות בין קסיופיאה לאיילה (אייל אדמוני)

מ ק ר א

בראשית כב24: "ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם  ואת תחש ואת מעכה"    

את גשור ומעכה נוהגים לזהות באזור הגולן

(חז"ל מזהים את ארץ טוב בסוסיתא)

לכן יתכן מאד שתחש היא העיר כורסי {כורסא/כסא} בגולן

וזה גם מזכיר את זיהוי התחש עם הקרש (כורסי}

(ירושלמי / מדרש קהלת רבא לפי רבי אבון/אבין)

--

אגב, יתכן שהתחש / אייל אדמוני הוא הכוי {כוהי} שמוזכר בתלמוד

"אמר רב יהודה: כוי בריה בפני עצמה היא

ולא הכריעו בה חכמים אם מין בהמה היא אם מין חיה היא

רב נחמן אמר: כוי זה איל הבר.. "(חולין, פ ע"א).

והנה בפרסית – האייל אדמוני נקרא:

مرال یا گوزن قرمز یا گاو کوهی

מראל יא כ'וזנ קרמז יא כ'או כוהי

"יעל" או איל אדום או איל הבר

מעניין שהביטוי "בריה בפני עצמה היה ולא הכריעו בה חכמים.."

בעניין הכוי חוזר על עצמו גם בעניין התחש

"אומר היה רבי מאיר: תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה,

ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין בהמה הוא.." (שבת, כח ע"ב)

--

הצטרפו לדף הפירושים שלי בפייסבוק:

https://www.facebook.com/EVYATHAR

תגובות