במראת הצבאות = בנשים הצבאות

קוד: במראת הצבאות = בנשים הצבאות בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל:

שמות לח8: "ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד"

לדעתי אין מראות אלא נשים, כמו בערבית (מראה = אשה)   ובהקבלה לפסוק הבא

שמואל א ב22: "ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל

                       ואת אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אהל מועד"

כמובן נראה שיש בעיה קטנה בניסוח..ואולי חסרה איזו מילה..

(נראה לי שלא מזמן חשבתי על מלה דומה נוספת בתנ"ך עם אותה משמעות, אך פרח מזכרוני..)


תגובות