תגובה: סדר עדיפות בקיום המצוות

מאת: רונן

אל: jakijex @ hotmail.com

נכתב ב: 02:55:38  08.09.2005, כתוספת/תגובה ל: סדר עדיפות בקיום המצוות


ה' נתן לנו את זכות הבחירה ונכון שיש סדרי עדיפיות,אבל לדעתי ה' רוצה שהוא יהיה הראשון בסדר העדיופיות שלנו... לא?

תגובות