צפונות העתיד על-פי התנ"ך - מבוא

קוד: צפונות העתיד על-פי התנ"ך - מבוא בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: יחזקאל זינדני

אל:

צפונות העתיד על פי התנ"ך
מאת זינדני יחזקאל
(תקציר מתוך הספר)

אני לא נביא, ולא בן נביא. סתם אדם פשוט, שמפעיל את ההיגיון, ואת השכל הישר. ובוחן דברים לפי התוצאות. אני חוקר את נבואות אחרית הימים, שלושים ושמונה שנים. וככל שהעמקתי ללמוד, הבנתי שכל מאורעות העתיד, כתובים בתנ"ך. מעין פאזל, שכולל בתוכו אירועים ותאריכים, שמות וכינויים.
בגלל היותי אדם מאמין בבורא עולם, קל לי יותר להשתכנע, מאשר אדם חילוני. לכן, איני מבקש משום בן אדם לקבל את תחזיותיי, ככזה ראה וקדש. אלא לפי אופן התגשמותם.
אני בכל אופן, משוכנע שפענחתי את רוב הנבואות המדברות על ימינו. זיהיתי את השמות והכינויים של המעצמות הגדולות, ארה"ב ורוסיה, כפי שהם מכונים בתנ"ך, וכן את כל רצף האירועים הגדולים שמתרחשים מול עינינו כעת, ושעתידים להתבצע בהמשך. למען סבר את האוזן, אתן דוגמא לאירועים שחיזקו אצלי את הביטחון, שאכן הבנתי נכון את הנבואות.
כשפרצה מלחמת המפרץ הראשונה ב-17.1.91 ראיתי בנבואות, שלא נצטרך לערב את צבאנו במלחמה זו, כי היא תיעשה על ידי אחרים, וה' בנבואה זו, מרגיע את עמו שלא יפחד. בנוסף ראיתי שזה סיבוב מלחמה ראשון של ארה"ב, מתוך שניים, וארה"ב תיאלץ לצאת לסיבוב מלחמה שני באזור המפרץ, או כפי שהמקום נקרא בלשון הכתוב: "צפונה על יד נהר פרת". סופה של מלחמה זו, יהיה רע ומר לאמריקנים, והיא תנחל מפלה גדולה, שתחל - בשנים עשר בטבת, לא ידוע לי שנה מסוימת, אבל זה קשור לסיום גירוש המתנחלים, מיהודה ושומרון וחבל עזה. במעשה הגירוש, רואה ה' פשע נגד עמו, ועל כן הוא מעניש את האחראים למעשה זה, והאמריקנים בראשם. במלחמה זו אנחנו כן נהיה מעורבים, וגם כאן ה' מרגיע את עמו לבל יפחד, כי הוא יהיה אתנו, ויעזור לנו. במהלך מלחמה זו ולאחריה, תעלה המתיחות בין ארה"ב לרוסיה, לממדים שלא הכרנו בעבר, והחשדות של האחת כלפי השנייה, יבואו לידי פיצוץ, שיתבטא בהתקפת פתע גרעינית של רוסיה על ארה"ב, ב – א' בניסן. רוסיה לא תאפשר לארה"ב להתאושש מהמכה הראשונה, ותמשיך בסדרת מכות גרעיניות, עם עוד כלי משחית להשמדה המונית, עד להכרעתה הסופית. הנותרים יגלו מארצם, ויתפזרו בעולם למשך ארבעים שנה. רוסיה לא תסתפק בהכרעתה של ארה"ב, אלא תמשיך ותנהל מלחמת השמד, נגד כל מי שהיא רואה בו איום. בשלב זה, ישראל עדיין מחוץ לתמונת המלחמה הגדולה.
לאחר שארה"ב תצא מהתמונה, ירגישו כל שונאי ישראל בעולם, שעכשיו הם יכולים להוציא לפועל את זממם, ולהשמיד את ישראל אחת ולתמיד, ומכיוון שישראל נותרה לבדה בעולם, הם יכולים לעשות זאת, במלחמה קונבנציונאלית, בלי הצורך לזהם את המקום בנשורת רדיו-אקטיבית, ואכן, רוסיה תגייס צבא עצום, מעמים רבים נגד ישראל, ותתקיף מכל הכיוונים, מהים מהאוויר ומהיבשה. היא תכבוש חלקים מארצנו, ותתחיל להוציא לפועל את זממה. בשלב זה עדיין לא תהיה התערבות א-לוקית, כי לפי הכתוב, ה' יבוא חשבון עם פושעי עמו, כשהאויבים מוציאים לפועל גזרה זו. לפי הכתוב, הם יפגעו בעשרה אחוזים מהאוכלוסייה. הפחד והאימה שיעבור על עם ישראל, ינקו אותו משאר עוונותיו, ויכשירו אותו סופית לגאולה, ורק לאחר מכן יופיע ה' להושיע את עמו.
הסימן לכך שה' מופיע, יהיה ברעידת אדמה אדירה, שתורגש בכל העולם. הר הזיתים יבקע לשניים, חצי הר לכיוון צפון, והחצי השני לכיוון דרום. עם ישראל לא יפגע מרעידת אדמה זו, בדרך נס. תהיה מהומת א-לוקים בצבאות האויבים, והם ילחמו איש באחיו. הניסים שה' יעשה לעמו במלחמה זו, יהיו גדולים יותר מניסי מצרים, עד שהניסים ההם לא ייחשבו כלל. ה' יכה את האויבים בסדרה של מגיפות, ובמכות לא טבעיות מן השמים. גם העמים ששלחו את צבאותיהם למלחמה, ייפגעו במכות שה' ישלח בהם. את עמי ערב שמיררו את חיי עמו בארצו, יעניש ה' באופן מיוחד, כך לשון הכתוב. ישראל תשמיד עיר של אויב, על יושביו. ה' ישאיר שרידים מצבאות העמים שיבואו להילחם עם עמו, ועליהם סימנים מהמגיפות. למען יראו שאר העמים, שיד ה' הייתה בהם. את החללים הרבים יאספו כל תושבי הארץ, במשך שבעה חודשים, על מנת לטהר את הארץ. גבולות הארץ ישתנו לבלי הכר. אדמה חדשה תתרומם בים התיכון, עם מפרצים טבעיים לאוניות רבות. גבולות הארץ יתרחבו, ויגיעו עד לאוקיינוס ההודי. כל שדות הנפט של המפרץ הפרסי, יעברו לידי ישראל. ותתקיים ברכתו של יצחק אבינו: "ויתן לך הא-לקים, מטל השמים ומשמני הארץ". ישראל תהפוך למעצמה העשירה והאדירה בתבל. משיח בן דוד שיתגלה עוד לפני כן, ינהיג לא רק את עם ישראל, אלא את כל עמי העולם. ה' ייתן לו כוח אישי עצום, שיבוא לידי ביטוי, בנבואה כמעט כמשה רבנו, וחוכמה יותר משלמה המלך. כל ראש מדינה חייב יהיה לקבל את הסכמתו של משיח לתפקיד, ועמים שיתעלמו ממנו, יאבדו, וארצם תהיה שממה. בית המקדש ייבנה, וכל עם ישראל יהיו נביאים. עמי העולם יתייחסו לעם ישראל, כעם כוהנים, עם כל המשתמע מכך. כלומר: הם יפרישו בשמחה, מהתוצרת המשובחת ביותר של ארצם, עשרה אחוזים באופן קבוע, לעם ישראל, ויבואו באופן רצוף, לאורך כל השנה, לבית המקדש. העמים יתחרו ביניהם, בהגדלת פארו של בית המקדש, בכל האמצעים והכישרונות העומדים לרשותם. מבית המקדש יצא נחל, שזרמו ילך ויגדל ככל שיתרחק. הוא יתפצל לים המלח ולים התיכון. רוב ים המלח יתרפא, והמים ישרצו דגים רבים. ארץ ישראל תהיה כגן עדן, ארץ של נהרות. כל המדבריות שסביבה, יהיו כגן פורח, עם מים רבים. הגויים יראו בעם ישראל, את הדבר הכי קרוב לא-לקים, וישתחוו ויכרעו ברך לפני כל יהודי. הקב"ה מבטיח להפתיע את עם ישראל בשמחה אין סופית, לדורי דורות, פיצוי על הסבל שסבלו לאורך כל ההיסטוריה.
להלן: שמות וכינויים של ארה"ב בתנ"ך
אלוהים, צור, צידון, תרשיש, מצרים, חנס, צוען, נוף, יאור, תחפנחס, תנין, תנים, ארוד, גבל, פתרוס, נוא, מעוז פרעה, בריח, דלתיים, חומה, נגב, מלך, סין, מצור, מלאכי שלום, יושבי אי, עליזה, נדיבים, עוזר, כרוב ממשח הסוכך, עגלה יפה-פיה, לויתן נחש בריח, ציץ, אראלם, משענת קנה, עם עברתי, גוי חנף, זלזלים, שודד, בוגד. (כינויים לנשיא ארה"ב: נשיא צור, פרעה, אמון, כורש) (כינוי לעושר ארה"ב: יאור, מים)
שמות וכינויים של רוסיה בתנ"ך
אשור, בבל, אדום, עם צפון, קרץ מצפון, כשדים, מדי, מגוג, עדינה, גברת ממלכות, מקודשי, ארץ צלצל כנפים, לויתן נחש עקלתון, גוי ממושך ומורט, אבירי לב, הילל בן שחר, עם נורא, עריצי גוים, חולש על גוים. (כינויים לנשיא רוסיה: גוג, נבוכדראצר, איש עצתי)
מושגים בתנ"ך
אחרית הימים: תקופה של מאורעות כבירים, שמתחילה ב- 1917.
ביום ההוא: כינוי לתקופת אחרית הימים.
050-8619050
פירוש על נבואות ישעיהו ויחזקאל

תגובות