תגובה ל: 13: עשירי ישראל חוטאים בחטאם של המצרים

מאת: ארנון

אל: naharon @ hotmail.com

נכתב ב: 18:53:04  15.08.2005, כתוספת/תגובה ל: 13: עשירי ישראל חוטאים בחטאם של המצרים


לא ברור לי היכן חטפו עשירי ישראל מכות רבות מאת ה'?

תגובות