תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש?

מאת: עופר לביא

אל:

תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש? שנכתבה ב16:55:35  06.03.2005


האם מישהו סבור באמת שבימי דוד המלך היו היוצאים למלחמה נותנים לנשותיהם גט על תנאי? גם החיילים שלא מבני ישראל (החיתים, למשל).
האם מישהו סבור באמת שבימי דוד פעלה סנהדרין? ואם כן - מדוע לא בא זכרו של מוסד מכובד כל כך אפילו פעם אחת בכל המקרא כולו?

תגובות