תגובה על: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש?

מאת: נינה פלינט

אל:

נכתב ב: 21:31:51  22.10.2006, כתוספת/תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש?

במאמר כתוב שבניגוד לדברי רש"י הגט היה תקף כגט רגיל.

תגובות